The President of Malta

Konferenza għall-Għaqda Nazzjonali

Issir il-Konferenza għall-Għaqda Nazzjonali b’inizjattiva tal-President ta’ Malta – il-proċess se jitkompla B’inizjattiva tal-President ta’ Malta George Vella saret il-Konferenza għall-Għaqda Nazzjonali. Din il-pjattaforma għal diskussjoni matura ġiet organizzata b’mod ibridu, kemm f’żewġ swali tal-Palazz Verdala kif ukoll permezz tal-midja soċjali. Id-diskussjoni kienet xprunata minn numru ta’ personalitajiet minn diversi Read more…

Diskors tal-Għeluq tal-E.T. il-President George Vella waqt il-Konferenza għall-Għaqda Nazzjonali Palazz Verdala

Kuntent ħafna wara li qrobna qrib l-aħħar ta’ din is-sessjoni għaliex ejja nammettu, kienet gamble. Meta ddeċidejna, ħa ngħid iddeċidejna għax ma kontx waħdi, ħadt opinjonijiet, tkellimt, pariri, li nvaraw il-konferenza, bħalm’għidt fil-bidu, kien hemm min kien negattiv, kien hemm min beda jaqtagħlna qalbna u sa dalgħodu ma kontx naf Read more…

Diskors tal-E.T. il-President George Vella waqt il-Konferenza għall-Għaqda Nazzjonali

L-għodwa t-tajba lil kulħadd. Nibda, l-ewwel nett, billi nirringrazzja lil dawk kollha li kienu involuti fit-tħejjija ta’ din il-Konferenza. Jiena wkoll nirringrazzja lill-panellists li aċċettaw li jkunu magħna biex jiddiskutu suġġett daqshekk wiesgħa u kkumplikat. Nirringrazzja wkoll lilkom li għażiltu li tiġu personalment biex tattendu din il-Konferenza, kif ukoll lil Read more…

Speech by His Excellency George Vella, President of Malta during the Seminar ‘Patients and Researchers – A much needed partnership’ organised by the National Alliance for Rare Diseases Support Malta Sant’Anton Palace

Mrs Michelle Muscat, President of the National Alliance for Rare Diseases Support – Malta, Professor Alex Felice, Visiting Consultant (Thalassaemia and Molecular Genetics), Distinguished guests, It is indeed a pleasure to welcome you all here at Sant’Anton Palace for this Colloqium, albeit in much restricted numbers to comply with Health Read more…

Diskors mill-Eċċellenza Tiegħu George Vella, President ta’ Malta fl- Okkażjoni tal-Jum Internazzjonali kontra l-Ġlieda tal-Kanċer waqt il- Konferenza Diġitali – Pazjenti bil-Kanċer f’Ċirkostanzi Straordinarji – Organizzata min-National Cancer Platform

Professur Galea, Ċermen tan-National Cancer Platform Sinjuri, Meta pazjent jingħata l-aħbar li nstablu xi forma ta’ kanċer, minn hemm ’l quddiem ħajtu u dik ta’ dawk madwaru ma tibqax l-istess. Minn hemm ’il quddiem il-pazjent jibda jgħix ħajja li kif ngħidu bil-Malti “ma tkunx bħal ma kienet is-soltu”. Jibda jgħix Read more…

Skip to content