The President of Malta

Diskors mill-E.T. Il-President ta’ Malta, George Vella waqt il-Konferenza 100 sena mill-Kostituzzjoni tal-1921

Il-Palazz ta’ Sant’Anton Sinjuri kelliema, Sinjuri Nibda billi nsellem lilkom li għoġobkom tilqgħu l-istedina tiegħi biex tingħaqdu magħna, għalkemm b’mod virtwali, għal din il-kommemorazzjoni u diskussjoni dwar il-kisba tal-Kostituzzjoni tal-1921. Nirringrazzja qabel xejn il-kelliema kollha – Prof. Ray Mangion, Prof Joe Pirotta, Prof. Frances Camilleri-Cassar, Prof. JosAnn Cutajar, u Rev Read more…

Mitt Sena mill-Kostituzzjoni tal-1921

L-Uffiċċju tal-President ifakkar il-mitt sena mill-għoti tal-Kostituzzjoni tal-1921 b’konferenza virtwali L-Uffiċċju tal-President organizza konferenza virtwali li kkommemorat u ddiskutiet il-kisba tal-Kostituzzjoni tal-1921, mitt sena ilu. Mill-Palazz ta’ Sant’ Anton għadd ta’ kelliema ewlenin—il-Prof. Ray Mangion, il-Prof. Joe Pirotta, il-Prof. Frances Camilleri-Cassar, il-Prof. JosAnn Cutajar, u r-Rev. Dr Nicholas Doublet—xprunaw l-iskambju Read more…

Il-President iħabbar il-ħolqien tal-Fundazzjoni għall-Għaqda Nazzjonali

Il-President ta’ Malta, George Vella ħabbar li l-Presidenza se toħloq il-‘Fundazzjoni għall-Għaqda Nazzjonali’ bil-għan li tindirizza b’mod tanġibbli—anki billi tisma’ mingħand il-poplu nnifsu—dak li għad fadal xi jsir biex jitnaqqsu l-firdiet ta’ bejnietna. L-oqsma li ġew identifikati f’dan ir-rigward ivarjaw mill-ambjent għall-ġurnaliżmu, l-edukazzjoni, il-partiġġjaniżmu politiku, u oħrajn. Il-Kap tal-Istat kien Read more…

Skip to content