The President of Malta

Diskors ta’ gheluq mill-E.T. George Vella, il-President ta’ Malta, fl-okkażjoni ta’ “Malta Architecture and Spatial Planning Awards 2021, Hilton Malta Conference Award”, 26 ta’ Frar 2022, (Diskors bl-Ingliż)

Honourable Minister for the Environment, Climate Change & Planning, Mr Martin Saliba, Chairperson of the Executive Council, Perit Vincent Cassar, Chairperson of the Planning Board and Chair of the MASP Jury panel, Distinguished Guests, It is a pleasure to be here amongst you as we give due recognition to the Read more…

Rimarki introduttorji mill-E.T. George Vella, il-President ta’ Malta, fl-okkażjoni ta’ “Malta Architecture and Spatial Planning Awards 2021, Hilton Malta Conference Award”, 26 ta’ Frar 2022, (Diskors bl-Ingliż)

Honourable Minister, Chairperson of the Executive Council, Chairperson of the Planning Board, Distinguished Guests, This is my first occasion to be present and speak in a public event since the beginning of the war in Ukraine. As many amongst you would know, I have already released a statement condemning military Read more…

Il-President iħeġġeġ lill-periti jiżguraw il-ġid komuni aktar milli gwadann fiż-żmien immedjat

Il-President ta’ Malta George Vella attenda l-Malta Architecture and Spatial Planning Awards 2021, organizzati mill-Awtorità tal-Ippjanar. Fl-indirizz tiegħu, il-President appella lil dawk kollha li jaħdmu f’dan il-qasam biex ma jinjorawx il-parametri stabbiliti, kemm jekk strutturali, estetiċi, funzjonali jew ambjentali, u ħeġġiġhom jiżviluppawhom aktar u jżommuhom rilevanti għall-ħtiġijiet attwali. Filwaqt li Read more…

Il-President jappella għal soċjetà inklussiva li tħares id-drittijiet ta’ kulħadd

Il-President George Vella qal li s-soċjetà tkun tassew inklussiva meta tħares lejn id-drittijiet ta’ kull persuna sabiex b’hekk jingħeleb il-mod kif inħarsu lejn id-diżabilitajiet u joħorġu l-abbiltajiet ta’ kulħadd. Fit-tnedija ta’ pubblikazzjoni li tfakkar il-ħamsin sena mit-twaqqif tal-Fondazzjoni Maltija ta’ Organizzazzjonijiet għall-Persuni b’Diżabilità (MFOPD), il-President qal li l-għan aħħari ta’ Read more…

President Portrait

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRESIDENT

In light of developments that took place in Ukraine early this morning, President George Vella expresses his grave concern and conveys his support to the Government and People of Ukraine.  This escalation, and in particular the events that are being reported, represent a threat not only to the people of Ukraine but also for European and global stability.  President Vella joins other Read more…

Diskors mill-E.T. George Vella, il-President ta’ Malta, waqt it-tnedija tal-ktieb “Kollox Politika? Governanza, Reliġjon, Ekonomija, Amministrazzjoni Pubblika” 22 Frar 2022

Irrid ngħidilkom li kien verament pjaċir tiegħi, mhux biss li nagħmel l-introduzzjoni tal-ktieb, imma anki li nospitakom hawn illejla ħalli jkun hemm din it-tnedija tal-ktieb. Irrid ngħid li wara dak kollu li smajna nħossni daqsxejn barra minn posti, fis-sens li dawn l-akkademiċi kollha llejla tawna opinjonijiet importanti ħafna, varjati wkoll, Read more…

President Portrait

Messaġġ mill-Uffiċċju tal-President

Elezzjoni ġenerali hija dejjem avveniment importanti fil-ħajja ta’ pajjiż demokratiku. Hija l-mument li fih iċ-ċittadini jiġu mitluba jagħżlu lil min jixtiequ jmexxilhom il-pajjiż, u jagħżlu wkoll liema politika jixtiequ li jaraw tiġi mwettqa minn min jiġi magħżul. Pajjiż demokratiku ma jitqiesx hekk biss għaliex iżomm elezzjonijiet liberi kull tant snin, Read more…

Il-President jappella biex il-politika titwettaq b’kuxjenza għall-ġid tan-nies

Il-President George Vella appella biex il-politika titħaddem għall-ġid tan-nies. Waqt it-tnedija tal-ktieb ‘Kollox Politika? Governanza, Reliġjon, Ekonomija, Amministrazzjoni Pubblika’, miktub minn Dr Mario Thomas Vassallo, il-President stqarr li l-politika ma teżistix f’vakwu. Fid-diskors tiegħu, il-President irrefera għall-problemi etiċi, morali u ta’ kuxjenza li jaffaċċja l-politiku fl-implimentazzjoni tal-politika. Il-President qal li Read more…

Skip to content