The President of Malta

“Għandna nkunu grati lejn pajjiżna, fl-istess waqt li nkunu kommessi biex nilħqu l-eċċellenza fis-settur” – Il-President waqt li żar il-Borża ta’ Malta

Waqt l-ewwel żjara tiegħu fil-Borża ta’ Malta, il-President ta’ Malta George Vella fisser ix-xogħol li jsir bħala wieħed ferm delikat u li kontinwament taħt skrutinju. Il-President qal li dan il-post “jirrifletti l-istat ekonomiku tal-pajjiż, fis-sens li kumpaniji li jiġu attirati huwa għaliex ikun hawn il-fiduċja, kumpaniji li jibqgħu għax ikollhom Read more…

Diskors tal-E.T. George Vella, waqt il-preżentazzjoni ta’ premjijiet fil-kompetizzjoni CORALLO, 17 ta’ Ġunju 2022.

Bonġu lil kulħadd. Qed nisma’ b’attenzjoni kbira u, f’dil-ħaġa, li laqatni huwa l-fatt taż-żelu, tal-enerġija, tal-ħerqa li nagħmlu minn kollox biex nikkonservaw, ħafna drabi titkellmu fuq ġid li hu marbut mal-baħar. Ma rridx ikun negattiv imma jiddispjaċini li qegħdin nagħtu din l-attenzjoni kollha, u sew li qegħdin nagħmluha u nemmen Read more…

Diskors tal-E.T. George Vella, President ta’ Malta, waqt il-gradwazzjoni ta’ residenti ġewwa l-Komunità Santa Marija (KSM), FSWS, 17 ta’ Ġunju 2022.

Ma nistax nibda dawn il-kelmtejn mingħajr ma nsellem personalment lil sħabna li għadna kemm tajniehom iċ-ċertifikat: Joel, Geoffrey, Brian, Therese, u Christopher. U ngħidilhom, kif diġà qalu l-kelliema ta’ qabli, li dan mhux l-għeluq, imma dan hu l-bidu ta’ ħajja oħra. Ċelebrazzjoni ta’ bidu ġdid. Fuq kollox, u skużawni li Read more…

L-Ilsien Malti għal Qalbi

“Nibżgħu għall-Malti tajjeb”– il-President fit-tnedija ta’ ‘l-ilsien Malti għal qalbi’ Il-President ta’ Malta George Vella nieda l-kampanja nazzjonali ‘l-ilsien Malti għal qalbi’, b’kollaborazzjoni bejn l-Uffiċċju tal-President u seba’ għaqdiet tal-Malti b’risq il-lingwa Maltija. Fit-tnedija tal-kampanja fil-Palazz ta’ Sant’Anton, il-President irrimarka dwar il-ħtieġa ta’ użu tajjeb tal-Malti. Qal li l-għan ta’ Read more…

Jum Dinji tad-Donaturi tad-Demm: ‘Li tagħti d-demm hu ġest nobbli ta’ solidarjetà. Ingħaqad m’oħrajn u salva ħajjet in-nies’, Il-Palazz Verdala, 14 ta’ Ġunju 2022

Żgur illi t-testimonjanzi li smajna, forsi veru, jistgħu jġibu xi demgħa, u jemozzjonawk, però mhix okkażjoni ta’ dwejjaq. Din okkażjoni ta’ ferħ. Okkażjoni fejn qegħdin nisimgħu min għamel użu mid-demm, kien qiegħed, kif ngħidu bil-Malti, imiss il-qiegħ, u għall-grazzja t’Alla llum il-ġurnata qegħdin hawnhekk wara dan iż-żmien kollu jgħidulna l-effett Read more…

“Tħallu lil ħadd ikasbar dak li ksibtu” – il-President lir-residenti li temmew b’suċċess programm ta’ rijabilitazzjoni mid-droga

Il-President George Vella qal li persuna ma tista’ qatt tegħleb id-dipendenza waħedha, iżda jrid ikun impenn kollettiv. F’Ċerimonja ta’ Gradwazzjoni fil-Komunità Santa Marija f’Ħal Farruġ, il-President ippreżenta rikonoxximent lil ħames residenti li temmew b’suċċess il-programm ta’ rijabilitazzjoni mid-droga bl-għajnuna tal-ħaddiema u l-professjonisti. Fisser din iċ-ċerimonja bħala ċelebrazzjoni ta’ bidu ġdid, Read more…

“Nippromwovu l-għożża għall-baħar iżda ma nistgħux naljenaw ruħna minn dak li qed jiġri fl-art” – Il-President ta’ Malta

Waqt attività b’rabta mal-proġett CORALLO fil-Palazz ta’ Sant’Anton, il-President ta’ Malta George Vella nnota b’sodisfazzjon il-ħidma li qed issir b’rabta mal-għarfien tal-patrimonju naturali u storiku f’pajjiżna. Fid-diskors tiegħu qal li “Fl-istess waqt li nippromwovu l-għożża għall-baħar, ma nistgħux inħallu l-art tagħna tiġi mittiekla, użata, meqruda.” Huwa tkellem dwar kif jekk Read more…

Il-President ta’ Malta jirċievi kredenzjali diplomatiċi minn kapijiet tal-missjoni ġodda

Tliet kapijiet tal-missjoni diplomatika ġodda ppreżentaw il-kredenzjali diplomatiċi tagħhom lill-President ta’ Malta George Vella fil-Palazz ta’ Sant’Anton. L-Ambaxxatriċi tal-Mongolja, Narantungalag Tserejndorj, kienet l-ewwel waħda li ppreżentat l-Ittri ta’ Kredenzjali tagħha lill-President George Vella. Il-President Vella laqa’ r-relazzjonijiet bilaterali li ilhom żmien twil bejn Malta u l-Mongolja u żied jgħid li Read more…

Il-President jilqa’ lil Oleksandr Kornienko, l-ewwel Deputat Chairman tal-Verkhovna Rada tal-Ukrajna

Il-President George Vella laqa’ lill-ewwel Deputat Chairman tal-Verkhovna Rada tal-Ukrajna, Oleksandr Kornienko, fil-Palazz ta’ Sant’Anton, Ħ’Attard. Is-Sur Kornienko esprima l-apprezzament kbir tal-poplu tal-Ukrajna lil Malta għall-appoġġ mill-aqwa li ilha tipprovdi minn meta bdiet l-invażjoni mir-Russja fl-24 ta’ Frar. Spjega li l-Ukrajna kienet impressjonata mit-turija qawwija ta’ appoġġ fil-konfront tagħha mill-pubbliku Read more…

Skip to content