The President of Malta

Diskors mill-E.T. George Vella, President ta’ Malta, waqt iċ-ċerimonja tal-ftuħ għar-Reġjun Ewropew għall-Isport imtellgħa mill-Kunsill Reġjonali tal-Lvant, 20 ta’ Jannar 2023.

Bonġu lil kulħadd. Insellem b’mod partikolari lis-Segretarju Parlamentari Zerafa Civelli, il-President tar-Reġjun, il-Membri Parlamentari li għandna magħna, is-sindki, is-segretarji eżekuttivi, il-kunsilliera u lilkom ilkoll li qegħdin magħna hawnhekk. Bħalma diġà għidt, huwa ta’ sodisfazzjon u tieħu pjaċir li wieħed jieħu l-okkażjoni li jattendi għall-ftuħ ta’ din l-inizjattiva sportiva u, kif Read more…

L-ilsien Malti għal qalbi

“Bonġu!” “L-għodwa t-tajba!” “Kif int?” Ħafna drabi dawn il-frażijiet ngħiduhom mingħajr ma naħsbu meta nsellmu lil xulxin imma żgur juru li aħna Maltin. Bosta nies importanti jħaddmu l-lingwa Maltija fix-xogħol u l-ħajja tagħhom ta’ kuljum. Fost dawn hemm il-President George Vella li saħaq fuq il-ħtieġa li nħarsu u ngħożżu l-Ilsien Read more…

It-tagħlim tal-Malti jagħtini ħafna enerġija

Il-Malti sabiħ wisq. Hekk inħoss jien, Żvediża, dwar il-lingwa Maltija. Bdejt nitgħallem il-Malti b’mod iddedikat mill-Iskozja f’Settembru 2020. Sena wara rritornajt Malta u ħassejtni differenti ħafna minn meta tlaqt. Meta żort u għext Malta fil-passat, ma stajtx nifhem il-lingwa, iżda din id-darba stajt nikkomunika mal-Maltin u l-Għawdxin bil-Malti: esperjenza ġdida Read more…

Il-lingwa u l-koeżjoni soċjali

Kit Azzopardi Sena ilu, il-President ta’ Malta waqqaf għadd ta’ inizjattivi għall-għaqda nazzjonali, fosthom il-Konferenza dwar l-Istat tan-Nazzjon u l-Fondazzjoni għall-Għaqda Nazzjonali. Il-lingwa wkoll tista’ tkun għodda ewlenija għall-għaqda jew il-koeżjoni nazzjonali, jiġifieri għal relazzjonijiet aktar b’saħħithom u għas-solidarjetà fil-komunità. Maltin u barranin L-istorja ta’ pajjiżna hija kkaratterizzata minn tlaqqigħ Read more…

Ambaxxaturi barranin tal-ilsien Malti

Arnaud Bouvier (għalliem Franċiż)Andrea Di Vita (kok Taljan)Walid Nabhan (xjenzat Palestinjan)Jessica Schulz (riċerkatriċi Żvediża)Veronika Sytnyk (studenta tal-liġi)Ema u Carla (studenti minn skola sekondarja) X’hemm komuni bejniethom, apparti li mhumiex Maltin? Aktarx li ħafna minna lemħuhom – imqar għal ftit sekondi – jitkellmu bil-Malti fuq il-mezzi soċjali. Ilkoll għażlu li jitgħallmu Read more…

“Il-Kamra tal-Kummerċ qisha mera li tirrifletti l-iżviluppi tajbin u inqas tajbin fis-soċjetà” – il-President George Vella

Il-President ta’ Malta George Vella qal li bl-istudji dettaljati, konsultazzjonijiet u stqarrijiet b’saħħithom li toħroġ, il-Kamra tal-Kummerċ, l-Intrapriża, u l-Industrija qisha mera li tirrifletti l-iżviluppi tajbin u inqas tajbin li qed iseħħu fis-soċjetà Maltija. Waqt li kien qed jindirizza attività fl-okkażjoni tal-175 anniversarju mit-twaqqif tal-Kamra tal-Kummerċ, il-President Vella esprima l-apprezzament Read more…

Diskors mill-E.T. George Vella, President ta’ Malta, fil-Jum Nazzjonali tar-Repubblika tal-Indja, 26 ta’ Jannar 2023, (Diskors bl-Ingliż)

Your Excellency,Minister for Foreign Affairs, Honourable Ministers,Excellencies,Distinguished guests, I am pleased to once more be with you here to celebrate the National Day of the Republic of India. I thank the High Commissioner Her Excellency Gloria Gangte for inviting us here today, and for her work to further bridge dialogue Read more…

Diskors mill-E.T. George Vella, President ta’ Malta, fl-okkażjoni tal-175 Anniversarju mit-twaqqif tal-Kamra tal-Kummerċ, l-Intrapriża u l-Industrija, 27 ta’ Jannar 2023

Onorevoli Prim Ministru, Onorevoli Ministri, Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni, President tal-Kamra, Mistednin Distinti, Ilqajt bi pjaċir din l-istedina u nirringrazzja lill-President Marisa Xuereb u l-membri tal-Kamra tal-Kummerċ, l-Intrapriża u l-Industrija talli għoġobhom jitolbuni naqsam il-ħsibijiet u l-perspettiva tiegħi fuq l-importanza ta’ dan l-Anniversarju. Nibda qabelxejn billi nwassal l-apprezzament tiegħi għall-ħidma li Read more…

Il-President George Vella jwissi kontra l-użu ta’ lingwaġġ degradanti li għadu l-għerq tat-tbatija u l-inġustizzja li jsofri l-bniedem

Jum it-Tifkira tal-Olokawst, qal il-President ta’ Malta, George Vella, għandu jkun okkażjoni fejn tiġi miċħuda kull attività politika u militari li għandha l-għan li tjassar, tumilja jew tissegrega l-bnedmin minħabba n-nazzjonalità, l-etniċità, ir-reliġjon jew ir-razza. “Dan nafuh lill-vittmi li ħallsu l-ogħla prezz u lill-membri tal-familja tagħhom li, sal-ġurnata tal-lum, għadhom Read more…

Skip to content