The President of Malta

IL-MALTI F’FOMM IL-BARRANIN

Fl-aħħar snin il-Malti beda jkun imfittex minn ħafna barranin li ġew jgħixu fuq gżejrietna. Qatt daqs dan l-aħħar deċennju ma kien hemm daqstant studenti barranin li jixtiequ jitgħallmu l-Malti, u għalhekk ma nistgħux ma nippruvawx nifhmu min huma dawn in-nies, għaliex qegħdin jitgħallmu lsienna u, fuq kollox, kif nistgħu ngħinuhom

Aqra Iktar »

L-esperjenza ta’ barrani li tgħallem il-Malti waħdu f’erba’ snin

Jien Adam Young. Twelidt l-Ungerija, għandi ċittadinanza Ingliża u ngħix l-Ingilterra, u għandi passjoni kbira għal-lingwi. Lingwa waħda li għandi passjoni immensa għaliha hija l-Malti. L-avventura tiegħi mal-Malti bdiet fl-2019 meta ddeċidejt li niskopri aktar dwar dan l-ilsien illi diġà kont smajt bih imma qatt ma kont qrajt dwaru. Mill-ewwel

Aqra Iktar »

Nerġa’ nsib l-għeruq billi nitgħallem il-Malti

L-għeruq Maltin tiegħi nista’ ngħid li jmorru sa Tas-Sliema, Birkirkara, l-Imsida u Għawdex, u dejjem kont kburija ħafna b’dan il-wirt. Ħafna membri tal-familja tiegħi emigraw lejn Londra u l-Awstralja fis-sittinijiet, meta kienu għadhom żgħażagħ. Jiena twelidt Londra. Dak iż-żmien, l-immigranti kienu mħeġġa jrabbu lit-tfal jitkellmu bl-Ingliż; madankollu jiena trabbejt qrib

Aqra Iktar »

STĦARRIĠ NAZZJONALI FUQ IL-QAGĦDA LINGWISTIKA F’MALTA

Kien ilu jinħass il-bżonn ta’ riċerka empirika aġġornata fuq is-sitwazzjoni lingwistika lokali. Snin ilu saru xi studji, imma kien għadu ma sarx stħarriġ wiesa’ li jkopri l-użu tal-lingwa f’sitwazzjonijiet differenti, mid-dar sal-post tax-xogħol, u li jistħarreġ ukoll il-preferenzi tal-Maltin f’kuntesti varji, bħal liema verżjoni jippreferu jaqraw meta jirċievu fuljett bilingwi,

Aqra Iktar »

It-Traduzzjoni u l-Identità Maltija

Dr Claudine Borg It-traduzzjoni mhix l-ewwel ħaġa li normalment tiġina f’moħħna meta naħsbu fl-identità Maltija u f’dak li jsawwarha. Madankollu – kif isostni Michael Cronin fi Translation and Identity –meta niddiskutu kwistjonijiet relatati mal-identità f’soċjetà umana, it-traduzzjoni għandha tkun fiċ-ċentru ta’ ħsibijietna. It-traduzzjoni, infatti, kellha u għad għandha sehem sinifikanti

Aqra Iktar »

Micallef Bridget, Inklużjoni

Fi tfuliti, minn meta bdejt nitgħallem naqra u nikteb l-iskola, inżergħet żerriegħa, żerriegħa li kibret u żviluppat fi mħabba għall-kotba. Qas kienet tgħaddili minn moħħi li din l-imħabba għall-kotba ser tkun l-isfog tiegħi fil-futur. Tul is-snin, il-preferenzi tiegħi għall-ġeneri ta’ kotba nbidlu, iżda l-ġeneru li jibqa’ dejjem il-favorit tiegħi huwa

Aqra Iktar »

POEŻIJA SLAVONIKA BIL-MALTI (fit-traduzzjoni mill-ilsna oriġinali)

Skont l-enċiklopedija l-popli Slavoniċi huma l-grupp tal-popli li jitkellmu bil-lingwi Slavoniċi u li jkunu maqsuma fi Slavi tal-Lvant (Belarussi, Russi, Ukreni, Russini), tal-Punent (Pollakki, Ċeki, Slovakki, Serbi tal-Lusazja) u tan-Nofsinhar (Bulgari, Serbi, Montenegrini, Sloveni, Kroati, Bosnijaċi, Maċedonjani). Is-Slavi huma l-akbar grupp etno-lingwistiku fl-Ewropa li l-popli tagħhom għandhom wirt letterarju kbir

Aqra Iktar »

L-ilsien Malti għal qalbi

“Bonġu!” “L-għodwa t-tajba!” “Kif int?” Ħafna drabi dawn il-frażijiet ngħiduhom mingħajr ma naħsbu meta nsellmu lil xulxin imma żgur juru li aħna Maltin. Bosta nies importanti jħaddmu l-lingwa Maltija fix-xogħol u l-ħajja tagħhom ta’ kuljum. Fost dawn hemm il-President George Vella li saħaq fuq il-ħtieġa li nħarsu u ngħożżu l-Ilsien

Aqra Iktar »

It-tagħlim tal-Malti jagħtini ħafna enerġija

Il-Malti sabiħ wisq. Hekk inħoss jien, Żvediża, dwar il-lingwa Maltija. Bdejt nitgħallem il-Malti b’mod iddedikat mill-Iskozja f’Settembru 2020. Sena wara rritornajt Malta u ħassejtni differenti ħafna minn meta tlaqt. Meta żort u għext Malta fil-passat, ma stajtx nifhem il-lingwa, iżda din id-darba stajt nikkomunika mal-Maltin u l-Għawdxin bil-Malti: esperjenza ġdida

Aqra Iktar »

Il-lingwa u l-koeżjoni soċjali

Kit Azzopardi Sena ilu, il-President ta’ Malta waqqaf għadd ta’ inizjattivi għall-għaqda nazzjonali, fosthom il-Konferenza dwar l-Istat tan-Nazzjon u l-Fondazzjoni għall-Għaqda Nazzjonali. Il-lingwa wkoll tista’ tkun għodda ewlenija għall-għaqda jew il-koeżjoni nazzjonali, jiġifieri għal relazzjonijiet aktar b’saħħithom u għas-solidarjetà fil-komunità. Maltin u barranin L-istorja ta’ pajjiżna hija kkaratterizzata minn tlaqqigħ

Aqra Iktar »

Ambaxxaturi barranin tal-ilsien Malti

Arnaud Bouvier (għalliem Franċiż)Andrea Di Vita (kok Taljan)Walid Nabhan (xjenzat Palestinjan)Jessica Schulz (riċerkatriċi Żvediża)Veronika Sytnyk (studenta tal-liġi)Ema u Carla (studenti minn skola sekondarja) X’hemm komuni bejniethom, apparti li mhumiex Maltin? Aktarx li ħafna minna lemħuhom – imqar għal ftit sekondi – jitkellmu bil-Malti fuq il-mezzi soċjali. Ilkoll għażlu li jitgħallmu

Aqra Iktar »
Skip to content