The President of Malta

Diskors mill-Eċċellenza Tiegħu George Vella, President ta’ Malta, waqt il-preżentazzjoni tal-ktieb ‘Fidelis et Verax’ lill-Eċċellenza Tiegħu Monsinjur Charles J. Scicluna, l-Arċisqof ta’ Malta, fl-okkażjoni tal-Għaxar Anniversarju mill-Ordinazzjoni Episkopali Tiegħu, Sala Agatha Barbara, Palazz ta’ Sant’Anton, 26 ta’ Novembru 2022

L-Eċċellenza Tiegħek Monsinjur Arċisqof, Onorevoli Prim Imħallef, L-Eċċellenza Tiegħu President Emeritu, Sinjuri, Bi pjaċir nilqagħkom fil-Palazz ta’ Sant’Anton u nirringrazzjakom talli wassaltuli din l-istedina sabiex flimkien magħkom niċċelebraw l-Għaxar Anniversarju mill-Ordinazzjoni Episkopali tal-Eċċellenza Tiegħu Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna. Irrid nibda billi nagħti ħajr lir-Reverendu Dottor Stefan Attard u lil Read more…

Diskors minn E.E. George Vella, President ta’ Malta, fil-Konferenza Nazzjonali dwar is-Sigurtà fit-Toroq Kif nistgħu naslu għall-Viżjoni Żero? Organizzata mit-Tobba għas-Sigurtà fit-Toroq fit-12 ta’ Novembru 2022 (Diskors bl-Ingliż)

Hon. Aaron Farrugia, Dr Ray Attard, Dr Gordon Caruana Dingli, Mr Pierre Vella, Distinguished keynote speakers and participants, It is my pleasure to host you in Verdala Palace for such an important and timely conference on promoting road safety and a Vision Zero for Malta. I thank Doctors for Road Read more…

Diskors mill-E.T. George Vella, President ta’ Malta, għat-tnedija tal-kunċert ‘il-Mużika Tgħaqqadna’

Bonġu lil kulħadd. Thank you, Noel, tad-dettalji li tajt. Jiena li rrid inżid huwa ħaġa waħda biss, li, kif għidt tajjeb inti, din l-idea mhux mingħandi ġiet, ġiet mingħandi u mingħandek meta konna qegħdin nitkellmu flimkien u qegħdin ngħidu x’nistgħu nagħmlu biex naġevolaw iktar l-għaqdiet tal-baned. Minn dak iż-żmien sar Read more…

Diskors Ewlieni mill-Eċċellenza Tiegħu George Vella, President ta’ Malta, waqt il-Konferenza Nazzjonali organizzata mill-Għaqda tal-Mużika San Gejtanu u mill-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda bit-tema: Is-Soċjetajiet tal-Banda – Il-Futur B’Rabta Mal-Passat U L-Preżent L-Awla Magna, l-Università l-Antika, il-Belt Valletta, 12 ta’ Novembru 2022

Onorevoli Owen Bonnici, Onorevoli Zahra, Dr Noel Camilleri, Sur Nigel Vella, Sinjuri, Irrid nibda billi ngħid illi nota waħda ta’ mużika ma nafx naqra, u għandi dubju kemm-il strument kapaċi nagħraf minn banda. Hemm ċertu minnhom nafhom, ovvjament. Irrid ngħid ukoll li qatt ma kont dilettant tal-banda u l-unika ħaġa Read more…

Diskors mill-Eċċellenza Tiegħu George Vella waqt l-għoti tal-Midalja tad-Deheb ‘Ġieħ l-Akkademja tal-Malti’ lill-Professur Albert Borg, Il-Palazz ta’ Sant’Anton, 14 ta’ Novembru 2022.

Dott. George Farrugia, President tal-Akkademja tal-Malti, Sinjuri, Għeżież membri tal-Akkademja tal-Malti, Nistqarr magħkom li l-ewwel darba li sirt naf lill-Prof. Albert Borg kien meta ġejna biex inniedu l-Kampanja għall-Ilsien Malti fl-2020. Kif tafu, sa mill-ewwel indirizz li għamilt lill-poplu Malti meta sirt President, l-ilsien Malti kien fost l-impenji li ħassejtni Read more…

Diskors mill-E.T. George Vella, waqt it-tnedija tal-ktieb “8000 years of Water”, mill-Water Services Corporation, 10 ta’ Novembru 2022.

Sinjuri, Sur Karl Cilia, Mistednin, Bi pjaċir ningħaqad magħkom illum għal din l-okkażjoni, għax mhux biss qed inniedu ktieb li jitkellem fuq Malta, iżda qed nieħdu l-opportunità biex napprezzaw tassew kemm l-ilma huwa l-aktar riżorsa importanti u bażika għall-iżvilupp tal-ħajja inġenerali fuq din il-pjaneta, kif ukoll għall-ħajja ta’ kull soċjetà Read more…

Diskors mill-E.T. George Vella, President ta’ Malta, għall-Premju Nazzjonali fil-Qasam tad-Dimensja, 5 ta’ Novembru 2022

Jiena, bħall-Ministru, wara li jkunu tkellmu nies ta’ ċertu kalibru u ċertu nies li qegħdin il-ħin kollu fuq dan il-qasam tad-dimensja, insibha diffiċli x’naqbad ngħid. Żgur li mhux se ngħidilkom x’inhi d-dimensja. Mhux se ngħidilkom li din m’għandhiex rispett, tattakka lil kulħadd, min f’każijiet soċjali… Sfortunatament qed naraw każijiet jibdew Read more…

Diskors tal-ftuħ mill-Eċċellenza Tiegħu George Vella, President ta’ Malta, fil-Konferenza Malta X bl-isem ‘Frontieri tax-Xjenza: Innovazzjoni, Riċerka u Edukazzjoni fil-Lvant Nofsani – Pont għall-Paċi’, San Giljan, 7 Novembru 2022, (Diskors bl-Ingliż)

Professor Zafra Lerman, President of the Malta Conferences Foundation, Excellencies, Distinguished guests, Let me begin by welcoming such a distinguished audience to Malta. And a special welcome to those of you who are visiting us for the first time. I know you will be coming back. It is indeed an Read more…

Diskors mill-Eċċellenza Tiegħu, George Vella, President ta’ Malta għat-tnedija tal-Ktieb “Eddie – is-sewwa jirbaħ żgur” ta’ Dione Borg – 4 ta’ Novembru 2022

Sinjura President tal-Parlament Ewropew, Dr Metsola, Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni, Dr Lawrence Gonzi, Onorevoli Membri Parlamentari, Membri tal-Familja Fenech Adami, Mistednin Distinti, Nibda billi nirringrazzja lil min organizza din is-serata talli għoġobkom tistednuni biex mhux biss inkun preżenti, imma anke nagħti l-kontribut tiegħi f’din l-okkażjoni li fiha qiegħed jiġi mniedi l-ktieb Read more…

Diskors mill-E.T. George Vella, President ta’ Malta, waqt it-tnedija tad-dsatax-il edizzjoni tal-Istrina BOV Piggy Bank Campaign

Bonġu lil kulħadd. Onorevoli Ministru, Kapijiet tal-iskejjel, Sur Farrugia, Ftit għandi x’inżid ma’ li għidtu intom dalgħodu fuq din il-kwistjoni, però nixtieq biss li l-ewwel nett nibda billi nirringrazzja lil kull min hu involut fl-organizzazzjoni. Ħafna forsi ma jirrealizzawx x’jinvolvi biex wieħed jagħmel kampanja bħal din. Jinvolvi kemm dak li Read more…

Skip to content