The President of Malta

Diskors tal-E.T. George Vella, President ta’ Malta, waqt il-gradwazzjoni, Caritas, 24 ta’ Ġunju 2022.

Eċċellenza Arċisqof, Ministri, Presidenti Emeriti, Sur Anthony Gatt, Direttur, Sinjuri, Għeżież residenti, Huwa dejjem ta’ pjaċir li nirċievi xi invit mid-Direttur tal-Caritas biex niġi nżur xi waħda mid-djar tagħkom. Sena wara l-oħra nħoss li dan l-appuntament sar importanti ħafna fil-kalendarju tiegħi. Fil-fatt, ninsab kuntent ħafna li qed niltaqa’ magħkom f’din Read more…

Diskors mill-E.T. Prof Frank Bezzina, Aġent President, waqt l-ikla biex tfakkar l-Imnarja u t-Tradizzjonijiet Kulinari tagħha, il-Palazz tal-Verdala, 25 ta’ Gunju 2022

ONOREVOLI ANTON REFALO [MINISTRU GĦALL-AGRIKOLTURA, IS-SAJD U D-DRITTIJIET TAL-ANNIMALI] MISTIDNIN DISTINI SINJURI Hu ta’ gost u pjaċir tiegħi li nilqagħkom hawnhekk fil-Palazz Verdala, wieħed minn tlett palazzi fi ħdan l-Ufficcju tal-Presidenza. Lejn dan l-palazz resqu, mal-milja tas-snin, bosta vjaġġaturi u nies prominenti li waqfu wkoll biex jammiraw dan l-palazz, mistur Read more…

Punti għal diskors mill-Eċċellenza Tiegħu George Vella, President ta’ Malta, fl-okkażjoni tal-25 sena Anniversarju mit-twaqqif tal-Għaqda Soċjali Madonna tad-Duttrina Ħal Tarxien kif ukoll l-inawgurazzjoni tal-binja tal-każin, Misraħ ir-Repubblika, Ħal Tarxien, 24 ta’ Ġunju 2022

Rispettabbli Sindku, Onorevoli Membri, Sur Kappillan, Grazzi ħafna, l-ewwel nett, tal-istedina biex niġu magħkom hawn illejla u napprezzaw kunċert verament sabiħ, u ngħid prosit lill-banda, lis-surmast, l-għażla tal-mużika li smajna u anki lill-kor, ovvjament bis-solisti b’kollox. Però ma rridx indum u rrid nagħmel ftit riflessjonijiet żgħar. Illum bdejna l-ġurnata, jiena Read more…

Diskors mill-Eċċellenza Tiegħu George Vella waqt l-Għotja tal-Midalja “Ġwanni XXIII għat-Tjubija – 2022”, 24 ta’ Ġunju 2022

President Emeritu, Reverendu Dionysius Mintoff Sinjorini Għalliema u Edukaturi Sinjuri Għal sena oħra qed niltaqgħu sabiex flimkien niċċelebraw it-tjubija fost it-tfal tagħna.  Nippremjaw ġesti żgħar, li għal min ikun qed jirċevihom ifissru d-dinja. Hekk juruna Chayenne u Szintia.  Ir-rabta ta’ bejnietkom, għeżież tfal, jew żgħażagħ pjuttost, tfakkarna kemm bl-empatija u Read more…

Diskors mill-E.T. President George Vella, Jum is-Servizz Pubbliku 2022, Palazz Sant’Anton, 23 ta’ Ġunju 2022

Segretarju Permanenti Ewlieni, Sur Sultana, Segretarji Permanenti, Bi pjaċir għal darb’oħra nilqagħkom fil-Palazz ta’ Sant’Anton, din id-darba biex infakkru l-Jum Dinji tas-Servizz Pubbliku. Nibda billi nilqa’ lilek, Sur Tony Sultana, bħala Segretarju Permanenti Ewlieni għall-ewwel darba f’dan il-format. Inrodd ħajr ukoll lilkom Segretarji Permanenti talli għoġobkom ukoll tingħaqdu magħna f’din Read more…

Diskors tal-E.T. George Vella, waqt il-preżentazzjoni ta’ premjijiet fil-kompetizzjoni CORALLO, 17 ta’ Ġunju 2022.

Bonġu lil kulħadd. Qed nisma’ b’attenzjoni kbira u, f’dil-ħaġa, li laqatni huwa l-fatt taż-żelu, tal-enerġija, tal-ħerqa li nagħmlu minn kollox biex nikkonservaw, ħafna drabi titkellmu fuq ġid li hu marbut mal-baħar. Ma rridx ikun negattiv imma jiddispjaċini li qegħdin nagħtu din l-attenzjoni kollha, u sew li qegħdin nagħmluha u nemmen Read more…

Diskors tal-E.T. George Vella, President ta’ Malta, waqt il-gradwazzjoni ta’ residenti ġewwa l-Komunità Santa Marija (KSM), FSWS, 17 ta’ Ġunju 2022.

Ma nistax nibda dawn il-kelmtejn mingħajr ma nsellem personalment lil sħabna li għadna kemm tajniehom iċ-ċertifikat: Joel, Geoffrey, Brian, Therese, u Christopher. U ngħidilhom, kif diġà qalu l-kelliema ta’ qabli, li dan mhux l-għeluq, imma dan hu l-bidu ta’ ħajja oħra. Ċelebrazzjoni ta’ bidu ġdid. Fuq kollox, u skużawni li Read more…

Jum Dinji tad-Donaturi tad-Demm: ‘Li tagħti d-demm hu ġest nobbli ta’ solidarjetà. Ingħaqad m’oħrajn u salva ħajjet in-nies’, Il-Palazz Verdala, 14 ta’ Ġunju 2022

Żgur illi t-testimonjanzi li smajna, forsi veru, jistgħu jġibu xi demgħa, u jemozzjonawk, però mhix okkażjoni ta’ dwejjaq. Din okkażjoni ta’ ferħ. Okkażjoni fejn qegħdin nisimgħu min għamel użu mid-demm, kien qiegħed, kif ngħidu bil-Malti, imiss il-qiegħ, u għall-grazzja t’Alla llum il-ġurnata qegħdin hawnhekk wara dan iż-żmien kollu jgħidulna l-effett Read more…

Diskors tal-E.T. George Vella, President ta’ Malta, waqt il ‘Mediterranean Tourism Awards’, Grand Harbour Terrace, Mediterranean Conference Centre, 13 Ġunju 2022, (Diskors bl-Ingliż)

Honourable Minister for Tourism, President of the Malta Tourism Foundation, Mr Tony Zahra Excellencies, Distinguished Guests, The Mediterranean is one of the regions in the world that separates two adjacent groups of countries with dissimilar demographic characteristics and contrasting levels of development. The Mediterranean region, through its diversity, is representative Read more…

Skip to content