The President of Malta

Diskors mill-Eċċellenza Tiegħu George Vella, President ta’ Malta, fl-okkażjoni tal-Premju Internazzjonali tad-Duka ta’ Edinburgh, Malta Foundation – Ċerimonja tal-Premju tad-Deheb

22 November 2023 Verdala Palace Honourable Minister for Education, Clifton Grima British High Commissioner, Your Excellency Katherine Ward, Dr Lara Tonna Grima – Chair Dear Awardees Distinguished guests, Good evening, and welcome to Verdala Palace. It is indeed a pleasure for me to welcome you in this Palace for this Read more…

Diskors mill-Eċċellenza Tiegħu George Vella, President ta’ Malta, waqt il-Mediterranean Tourism Gala Awards. Dar il-Mediterran għall-Konferenzi, il-Belt Valletta. 23 ta’ Novembru 2023

Mediterranean Conference Centre, Valletta 23 November 2023 It is a great pleasure to be once again here with you at this year’s edition of the Mediterranean Tourism Gala Awards. From the outset I want to take this opportunity to commend the Mediterranean Tourism Foundation for organising this event – whose Read more…

Diskors mill-Eċċellenza Tiegħu George Vella, President ta’ Malta, waqt serata f’Ġieħ Dun Karm Psaila – 21.11.2023

Onorevoli Ministru, Chairperson tal-Kumitat Festi Nazzjonali, President tal-Akkademja tal-Malti, Mistednin Distinti, Nixtieq nibda billi nsellem lilkom ilkoll li tinsabu hawnhekk u li żammejtu ma’ dan l-appuntament ta’ kull sena hekk kif fix-xahar ta’ Novembru niċċelebraw lil Dun Karm Psaila, il-poeta nazzjonali. Qrib disgħin sena ilu, Laurent Ropa kien dak li Read more…

Diskors mill-Eċċellenza Tiegħu George Vella, President ta’ Malta, fl-okkażjoni tal-inawgurazzjoni tal-Mużew tal-Ferrovija, 19 ta’ Novembru 2023

L-ewwel nett bonġu lil kulħadd. Jiddispjaċini min qiegħed fix-xemx hemm wara, naħseb illi qed jagħmel daqsxejn sunbathing f’Novembru f’Malta. Rispettabbli Sindku,Għażiż Arċisqof,Membri Parlamentari,Kunsilliera, Qegħdin hawn dalgħodu għal ċerimonja li titkellem waħedha. Ċerimonja li turi li fejn hemm ir-rieda u fejn hemm l-għaqda, l-affarijiet isiru. Jien niftakar, kien fl-ewwel ġranet kważi Read more…

Diskors Mill-E.T. George Vella, President ta’ Malta waqt iċ-Ċena Gala Annwali tad-Diwali, 18 ta’ Novembru 2023. (Diskors bl-Ingliż)

High Commissioner of India, HE Gloria Gangte President of the Maltese Indian Community, Dr Shirley Farrugia Distinguished guests Dear friends, Thank you for inviting Miriam and me to celebrate with you the joyful festival of Diwali in this pleasant atmosphere. Allow me to extend my gratitude and appreciation to the Read more…

Diskors mill-Eċċellenza Tiegħu George Vella, President ta’ Malta, fl-okkażjoni taċ-ċerimonja tal-investitura tal-Midalja tad-Deheb ‘Ġieħ l-Akkademja tal-Malti’ 2023, 14 ta’ Novembru 2023.

Eċċellenza, President tal-Akkademja tal-Malti, Mistednin distinti, L-ewwel nett nibda billi nifraħ lis-Sur Charles Casha għal dan l-unur prestiġjuż li jagħti rikonoxximent lilek, Sur Casha, għall-ħidma tiegħek b’risq il-letteratura Maltija u lsienna, il-Malti. Għal darb’oħra nifraħlek! Dan ir-rikonoxximent jiżdied ma’ bosta oħrajn li ngħatajt, li magħhom hemm ukoll il-Midalja għall-Qadi tar-Repubblika Read more…

Diskors mill-ET George Vella, President ta’ Malta, waqt l-għoti tal-Premju EkoSkola Green Flag, 13 ta’ Novembru 2023.

Jiena ħsibt li kien ilu li għadda ż-żmien li nirċievi borża ta’ San Martin, li kienet verament sorpriża. Xi ħaġa li meta konna żgħar konna nistennewha, imma llum il-ġurnata ħafna minn dawn id-drawwiet sfortunatament insejniehom. Sinjuri, L-ewwel nett, bi pjaċir qiegħed nerġa’ ningħaqad magħkom din is-sena, kif semma s-Sur Attard, Read more…

Diskors mill-Eċċellenza Tiegħu George Vella, President ta’ Malta, fl-okkażjoni ta’ avveniment mal-komunità Maltija fi Brussell, 7 ta’ Novembru 2023.

Eċċellenza Marlene Bonnici, Eċċellenza Clint Tanti, Mistednin Distinti, F’isem Miriam u d-delegazzjoni tiegħi nirringrazzjakom talli għoġobkom tingħaqdu magħna llejla għal din l-okkażjoni sabiħa. Naf li fostkom hawn ukoll xi wħud li ġew saħansitra mil-Lussemburgu biex jipparteċipaw f’din l-okkażjoni – lil dawn insellmilhom u nirringrazzjahom talli ħadu din it-triq kollha. Din Read more…

Diskors mill-Eċċellenza Tiegħu George Vella, President ta’ Malta, waqt il-Preżentazzjoni tas-Seba’ Edizzjoni tal-Buonamico Awards, 3 ta’ Novembru 2023.

ERA Chairman Dottor. Perit Cassar, Rettur tal-Università, Professur Alfred Vella, Professur Victor Axiak (mhux magħna), Sinjura Mary Gaerty, Sinjuri, Għal sena oħra huwa pjaċir tiegħi li qiegħed ningħaqad magħkom hawnhekk għal din is-Seba’ Edizzjoni tal-Premju Buonamico. Bħala l-Patrun tal-Premju Buonamico, għandi pjaċir li qed niftaħ din iċ-ċerimonja importanti, li tagħtina Read more…

Diskors mill-Eċċellenza Tiegħu George Vella, President ta’ Malta, għall-Avveniment Annwali b’kommemorazzjoni tal-81 Anniversarju tal-Għoti tal-George Cross organizzat mill-George Cross Island Association Malta G.C Branch, 2 ta’ Novembru 2023. (Diskors bl-Ingliż)

Honorary President of the George Cross Island Association Malta G.C. Branch, High Commissioners and Ambassadors,  Deputy Commander of the AFM, Excellencies, Distinguished Guests, Dear Friends, It is a great pleasure for me to be with you here today to commemorate the prestigious award of the George Cross to the islands Read more…

Skip to content