The President of Malta

Premju tal-President għall-Kreattività 2021, 2022 fid-19 ta’ Diċembru 2022

Qegħdin nerġgħu niltaqgħu biex nippremjaw u nirrikonoxxu l-proġetti magħżula fi ħdan l-Premju tal-President għall-Kreattività, immexxi u kkordinat mill-Kunsill Malti għall-Arti.  Awguri għal darb’oħra lil dawk li ntgħażlu. Nifirħilhom u ninkoraġġihom għall-ħidma u l-impenn li daħlu għalih, illum rikonoxxut ukoll u ffinanzjat mill-mekkaniżmu tal-Istat, u li issa jmiss biss li jitwettaq. Read more…

Diskors fl-okkażjoni tal-Ġurament tal-Ħatriet fil-Ġudikatura, Il-Palazz, il-Belt, 21 ta’ Diċembru 2022

On. Prim Ministru, On. Prim Imħallef, On. Ministru għall-Ġustizzja, Avukat tal-Istat, Sinjuri Mħallfin, Mistednin Distinti, Insellmilkom u nilqagħkom bi pjaċir fil-Palazz tal-Belt għal din l-okkażjoni importanti għall-qasam tal-ġustizzja u t-tisħiħ tal-Istat tad-Dritt f’pajjiżna. Filwaqt li nagħti merħba lilkom ilkoll, nilqa’ b’mod speċjali lilkom – Sinjuri Mħallfin – u nifirħilkom għal Read more…

Diskors mill-Eċċellenza Tiegħu George Vella, President ta’ Malta, waqt is Serata Premju Nazzjonali Ħaddiem tas-Sena 2022, 16 ta’ Diċembru 2022

Onorevoli Andy Ellul, Segretarju Parlamentari, Mistednin Distinti, Sinjuri, Irrid nibda billi nirringrazzja lis-Segretarjat Parlamentari Għad-Djalogu Soċjali ta’ din l-istedina.  Kemm hu sabiħ li għal sena oħra qegħdin nagħtu ġieħ lil dawk kollha li matul l-aħħar sena spikkaw fil-qasam tax-xogħol tagħhom. Din hija l-ewwel sena mingħajr restrizzjonijiet fl-aħħar tliet snin.  Irrid Read more…

Messaġġ tal-Milied lill-Poplu Malti – 2022

Għeżież Maltin u Għawdxin, Insellmilkom. Hekk kif nagħmel ta’ kull sena, nixtieq nieħu din l-okkażjoni biex inwassal lilkom u lill-familji tagħkom l-isbaħ xewqat f’dawn iż-żminijiet ta’ festi. Nilqa’ bi pjaċir din l-opportunità li nidħol fid-djar tagħkom, f’mumenti ta’ ġabra u atmosfera ta’ ferħ, mifruxin ma’ Malta u Għawdex kollha. Għaddiet Read more…

Messaġġ irrekordjat ta’ xewqat għall-Milied u għas-Sena l-Ġdida mill-Eċċellenza Tiegħu George Vella għall-Maltin li jgħixu barra, 16 ta’ Diċembru 2022

Għeżież Maltin u Għawdxin li tgħixu barra minn xtutna, insellmilkom, Nilqa’ bi pjaċir kbir din l-okkażjoni ta’ kull sena biex inwasslilkom l-isbaħ xewqat f’dawn il-ġranet tal-Milied, kif ukoll biex nirriflettu ftit fuq is-sinifikat u l-valur tagħhom. Nemmen bis-sħiħ li minkejja d-distanza ġeografika li tbegħedkom minn Malta u Għawdex, xorta għadkom Read more…

Diskors mill-Eċċellenza Tiegħu George Vella, President ta’ Malta, waqt il-mixegħla tal-menorah matul iċ-ċelebrazzjoni tal-Chanuka, 18 ta’ Diċembru 2022

Rabbi Chaim Segal, Jewish Community in Malta, Ladies and Gentlemen, I am pleased to have been once more invited to join the celebrations of Chanuka in Valletta and together with you share the universal values of love and unity we share as a global family. The lightening of the menorah Read more…

Diskors mill-E.T. George Vella, President ta’ Malta, waqt l-għoti tal-Premju Nazzjonali għall-Volontarjat 2022, 5 ta’ Diċembru 2022

Onor. Julia Farrugia Portelli, Ministru għall-Inklużjoni, il-Volontarjat u d-Drittijiet tal-Konsumatur, Dr Noel Camilleri, Chairperson tal-Kunsill Malti tas-Settur tal-Volontarjat, Sur Mauro Pace Parascandalo, CEO tal-Kunsill Malti tas-Settur tal-Volontarjat, Sinjuri, Serati bħal dawn tal-lum huma mumenti sbieħ fejn bħala poplu mhux biss ningħaqdu flimkien biex niċċelebraw is-suċċessi altruwistiċi ta’ ħaddieħor, iżda nkunu Read more…

Diskors mill-President ta’ Malta George Vella fl-okkażjoni ta’ Jum ir-Repubblika

Onorevoli Prim Ministru Onorevoli Speaker Onorevoli Ministri Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni Kollegi Presidenti Emeriti Eċċellenzi Mistednin Distinti Dan huwa r-raba’ diskors tiegħi fl-okkażjoni ta’ Jum ir-Repubblika. Illum qegħdin niċċelebraw it-48 anniversarju minn meta pajjiżna laħaq l-ogħla livell ta’ sovranità li pajjiż jista’ jilħaq. Għal pajjiż li sa għaxar snin qabel kien Read more…

Diskors mill-Eċċellenza Tiegħu George Vella, President ta’ Malta fir-Riċeviment tal-Jum Nazzjonali tal-Istat tal-Qatar, 12 ta’ Diċembru 2022, (Diskors bl-Ingliż)

Excellency, Honourable Ministers, Honourable Leader of the Opposition, Honourable Members of Parliament, Excellencies, Distinguished Guests, It is my pleasure to be here with you this evening, celebrating the National day of the State of Qatar.  Malta and Qatar have enjoyed excellent bilateral ties since 1975.  The opening of Malta’s Embassy Read more…

Skip to content