The President of Malta

Diskors mill-E.T. George Vella, President ta’ Malta, waqt avveniment ad unur tiegħu organizzat mill-Maltese American Community Club, il-Ġimgħa 19 ta’ Mejju 2023 (Diskors bl-Ingliż)

Hon. Minister Byron Camilleri, Circuit Court Justice Rosemarie Elizabeth Aquilina, Senator Darrin Camilleri, Ambassador Xuereb, Dear friends from Malta and Gozo, Għeżież ħutna Maltin u Għawdxin, Ser nibda billi ngħidilkom kelmtejn bil-Malti biex nagħtu unur u ġieħ lill-ilsien uniku u prezzjuż tagħna. Miriam u jien ninsabu ferm kuntenti li nistgħu Read more…

Il-President jirċievi kredenzjali diplomatiċi minn Kapijiet tal-Missjoni ġodda

Tliet kapijiet tal-missjoni ġodda ppreżentaw il-kredenzjali diplomatiċi tagħhom lill-President ta’ Malta George Vella fil-Palazz ta’ Sant’Anton nhar il-Ħamis 21 ta’ Ottubru 2021. L-Ambaxxatur tar-Repubblika tal-Moldova Anatolie Urecheanu kien l-ewwel wieħed li ppreżenta littri ta’ kredenzjali tiegħu. Ġiet diskussa l-pandemija tal-Covid-19, fejn il-President Vella sejjaħ għal rispons multilaterali b’saħħtu u kkordinat Read more…

Diskors mill-Eċċellenza Tiegħu George Vella waqt il-tnedija tal- Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Unjoni Ewropea kif ukoll fl-okkażjoni ta’ Jum l-Ewropa

Irrid nibda billi nsellem lill-kelliema distinti li qiegħdin magħkom illum sabiex tiġi mnedija il-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Unjoni Ewropea. Irrid insellem ukoll lil dawk kollha li ingħaqdu magħna permezz tal-midja soċjali hekk kif l-iskop tal-okkażjoni tal-lum huwa propju l-inklużjoni taċ-ċittadini tagħna f’dan id-dibattitu. Dibattitu li għandu jwassal sabiex jipprovdi direzzjoni ċara Read more…

Diskors mill-E.T. George Vella, President tar-Repubblika, waqt il-Lejla f’Ġieħ Dun Karm

Nirringrazzjakom għall-ħafna memorji sbieħ li ġibtuli waqt li qed nassisti. Niftakar li ltqajt ma’ Dun Karm darba jien. Kont għadni student, kont dieħel il- librerija, u qed narah nieżel it-taraġ, figura twila twila, irqiq. Ma tantx kellu suttana miżmuma tajjeb, niftakarha għax bqajt impressjonat. U saqsieni “Ġuvnott, x’sejjer tagħmel? X’qed Read more…

DISKORS TAL-ET GEORGE VELLA, PRESIDENT TA’ MALTA WAQT JUM GĦAWDEX U GĦOTI TAL-PREMJU ĠIEĦ GĦAWDEX

Onor. Justyne caruana, Ministru għal Għawdex Onor. Membri Parlamentari Sindki u Presidenti varji Sinjuri Grazzi li ghogobkom tistiednuni lili u l-marti biex inkunu maghkom illum biex niċċelebraw Jum Għawdex, u flimkien nagħtu ġieħ lil personalitajiet Għawdxin li b’xi mod jew ieħor komplew jgħollu l-fuq isem ta din il-gżira, ċkejkna fid-daqs Read more…

DISKORS TAL-ET, GEORGE VELLA, PRESIDENT TA’ MALTA WAQT SERATA MUŻIKO-LETTERARJA F’ĠIEĦ IL-PROFESSUR OLIVER FRIGGIERI

Prof. Friggieri Mistidnin distinti Nilqagħkom hawn il-lejla u nesprimi l-pjaċir tiegħi li ġejtu tant numerużi għal din is-serata mużiko-letterarja li organizzajna f’ġieħ il-professur oliver friggieri. Jien naf lill-prof. Oliver friggieri mill-bogħod fil-ħajja ċivili – u kemm kemm aktar mill-qrib permezz tal-kitbiet tiegħu. Bħalma ħafna jafu, il-qasam professjonali li nappartjeni għalih Read more…

Speech for HE George Vella, President of Malta at the Compassionate Care for Health Workers: the way forward in Medicine and Health Care

Rector Prof. Vella Dr Nazzareno Azzopardi Dr Josephine Attard And all other care workers present here today Good morning and together with the organizers I would like to welcome you to this very important seminar discussing compassionate care for health workers. I wish to thank the University of Malta and Read more…

Speech by His Excellency George Vella, President of the Republic of Malta on the fundraising concert ‘Endless Pleasure!’ in aid of the restoration of the First Statue of Our Lady of Mount Carmel in Malta and the Oratory of Our Lady of Mount Carmel in Valletta

Dr Mark Agius, Rector of the Archconfraternity of Our Lady of Mount Carmel Minister for Justice, Culture and Local Councils Members of Parliament, Auxiliary Bishop Members of the Diplomatic Corp, Mayor of Valletta, Distinguished guests, We have just witnessed a beautiful performance, which is very fitting in the historic setting Read more…

Skip to content