Il-President tattendi għal Quddiesa organizzata fl-okkażjoni tas-Sittin Anniversarju tas-Saċerdozju ta’ Dun Karm Grech, fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġorġ, f’Ħal Qormi

Il-President tattendi għal Quddiesa organizzata fl-okkażjoni tas-Sittin Anniversarju tas-Saċerdozju ta’ Dun Karm Grech, fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġorġ, f’Ħal Qormi

Aktar...