The President of Malta

Speech by H.E. George Vella, President of Malta, on the occasion of the oath of office of the Commissioner for Standards in Public Life, (Speech in MT)

Onorevoli Prim Ministru,

Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni,

Mr Speaker,

Sinjuri,

Nifraħlek, Prim Imħallef Emeritu Joseph Azzopardi, għal din il-ħatra bħala t-tieni Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika.

Għalkemm din hija istituzzjoni pjuttost ġdida fl-istorja ta’ pajjiżna, il-funzjonijiet tagħha diġà għandhom sisien sodi u jgawdu minn apprezzament wiesa’.

L-oqsma li ser topera fihom bħala Kummissarju huma delikati u sensittivi għax iqarrbuk mill-viċin lejn ix-xena politika ta’ pajjiżna.

Fil-qadi tad-dmirijiet tiegħek, sabiex tiddetermina seħħewx atti illegali, abbużi tal-poter jew ksur tal-etika, ser jintalbu minnek integrità u indipendenza assoluta, li jserrħu wkoll fuq stħarriġ dettaljat u fattwali.

Lil hinn mill-każijiet individwali, il-kariga tiegħek għandha rwol kruċjali biex tkompli tiżviluppa l-kultura ta’ skrutinju, li hemm bżonn tissaħħaħ aktar fostna.

Il-pedamenti u l-prospetti għal xogħol sfiq fil-futur qarib qegħdin hemm, grazzi għar-riżultati miksuba minn dan l-Uffiċċju.

Nirreferi għall-istudju li ppubblikat il-Kummissjoni Ewropea proprju ftit tal-ġranet ilu fil-15 ta’ Frar, bit-titlu Handbook of Good Practices in the Fight Against Corruption, li fl-ambitu tal-ġlieda kontra l-korruzzjoni u t-tisħiħ tat-trasparenza fl-Unjoni Ewropea, isemmi b’mod pożittiv il-ħidma tal-Kummissarju għall-Istandards ta’ Malta.

L-istudju li qed insemmi josserva li anki f’kuntest politiku ppolarizzat bħal dak Malti, il-Kummissarju stabbilixxa livell għoli ta’ kredibilità mal-pubbliku minn kull naħa politika. Dan, ikompli jgħid id-dokument, huwa fattur fundamentali għas-suċċess ta’ dan l-Uffiċċju.

Jidher ukoll li l-Uffiċċju kiseb rispett fuq livell internazzjonali hekk kif kemm il-Kunsill tal-Ewropa kif ukoll il-Kummissjoni Ewropea jirreferu għar-rapporti u r-rakkomandazzjonijiet tiegħu minn żmien għal żmien.

Dan kollu huwa ta’ ġieħ għat-tħaddim tal-istituzzjonijiet ta’ pajjiżna.

Jiena nawgura li x-xogħol fix-xhur u s-snin li ġejjin ikompli jibni b’mod kostanti fuq ir-riżultati u l-livelli li rajna s’issa.

Ippermettuli nsemmi aspett ieħor li b’mod dirett, iżda forsi aktar sottili, jorbot il-ħidma tal-Kummissarju max-xejriet u l-futur tal-kamp politiku f’Malta.

Qegħdin immissu b’idejna sens ta’ apatija u nuqqas ta’ ħeġġa qabel xi ħadd jitħajjar għall-politika.

Jien inħoss li minflok tgerrex lil dawk li għandhom intenzjonijiet serji, il-ħidma ta’ skrutinju tal-Kummissarju għandha pjuttost sserraħ l-imħuħ u tkun ta’ motivazzjoni.

Meta l-parametri kontra kull abbuż ikunu stabbiliti u ċari, u l-infurzar ikun ekwu u b’saħħtu, wieħed iktar iħoss li jista’ jaqdi lil pajjiżu fil-qasam politiku mingħajr ebda biża’ u bis-serenità kollha.

Nagħlaq dawn il-kelmtejn billi nerġa’ ntenni l-awguri tiegħi lill-Kummissarju Joseph Azzopardi u nixtieqlu kull suċċess f’dan ir-rwol.

Grazzi.

Skip to content