The President of Malta

Il-President jattendi għaċ-ċerimonja tat-tqegħid ta’ girlandi b’tifkira ta’ Jum il-Vitorja mal-Monument tal-Assedju l-Kbir, il-Belt Valletta

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to content