The President of Malta

Il-President jiffirma l-ktieb ta’ kondoljanzi għall-Qdusija Tiegħu l-Papa Emeritu Benedittu XVI fin-Nunzjatura Appostolika, ir-Rabat

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Skip to content