The President of Malta

Il-President u s-Sinjura Miriam Vella jisimgħu Quddiesa għall-festa ta’ Marija Bambina fil-Knisja Parrokkjali tal-Isla

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Skip to content