The President of Malta

Mart il-President

Is-Sinjura Miriam Vella

Mart il-President

tar-Repubblika ta’ Malta

Is-Sinjura Miriam Vella née Grima twieldet fit-2 ta’ Settembru 1947 iż-Żejtun u studjat fil-Kunvent tas-Sacro Cuor f’Malta. Hija omm ta’ tlett itfal, Claire, George u Elaine, u nanna ta’ sebgħa. Is-Sinjura Vella għandha ħakma tajba tal-ilsien Malti u dak Ingliż u tifhem b’livell avvanzat il-lingwa Taljana.

Minbarra li ddedikat ħajjitha b’mod sħiħ għar-responsabbiltajiet tal-familja, is-Sinjura Vella tat ukoll appoġġ amministrattiv lill-professjoni medika ta’ żewġha u l-prattika ġenerali tiegħu bħala tabib tal-familja. Barra minn hekk, hija kienet strumentali biex tgħinu matul il-karriera politika twila tiegħu u fid-dmirijiet parlamentari u Ministerjali tiegħu.

Fir-rwol uffiċjali tagħha bħala l-Mara tal-President, is-Sinjura Vella issa hija attiva fil-qasam soċjali u f’dak tal-karità permezz tal-parteċipazzjoni tagħha fil-kunsill superviżorju ta’ The Malta Community Chest Fund (MCCF) u l-funzjoni ta’ chairperson ta’ diversi kumitati fi ħdan l-istess organizzazzjoni.

The Malta Community Chest Fund tipprovdi appoġġ finanzjarju, materjali u professjonali lil persuni li jiffaċċjaw diffikultajiet minħabba mard kroniku sever, inkluż il-kanċer. The Malta Community Chest Fund tappoġġja wkoll lil persuni b’diżabilità, persuni li jgħixu fil-faqar u NGOs li jaħdmu ma’ gruppi vulnerabbli.

Flimkien mal-ħidma tagħha fl-MCCF, is-Sinjura Vella hija wkoll Patruna ta’ Hospice Malta, li toffri s-servizzi tagħha lil pazjenti u lill-familji tagħhom, kull sena. Din il-ħidma titwettaq permezz ta’ tim professjonali multidixxiplinarju li jimmira l-elementi fiżiċi, psikosoċjali u spiritwali. F’dan ir-rwol, is-Sinjura Vella kellha l-opportunità tagħmel diskorsi barra minn Malta dwar l-importanza tal-għarfien u l-prevenzjoni tal-kanċer.

Fl-2023, is-Sinjura Vella ġiet ippreżentata bl-Honorary Life Membership mill-Kunsill Nazzjonali tan-Nisa (Malta) għall-ħidma ta’ ispirazzjoni tagħha fil-livelli kollha tas-soċjetà Maltija, b’mod speċjali ma’ dawk l-aktar fil-bżonn u vulnerabbli, permezz tal-attivitajiet tagħha.

F’dik l-istess sena, is-Sinjura Vella ngħatat ir-rikonoxximent ta’ “Ġieħ iż-Żejtun” mill-awtoritajiet lokali ta’ raħal twelidha. Dan l-unur ingħata lis-Sinjura Miriam Vella għas-servizz li tat matul is-snin lill-komunità qrib tagħha fil-belt taż-Żejtun, li tinsab fix-Xlokk ta’ Malta.
F’Lulju tal-2023, mart il-President ġiet onorata bil-“Grand Cross of the Order of Beneficence” tar-Repubblika Ellenika.

Skip to content