The President of Malta

Kull Xahar Kull Ġimgħa

Jannar 2023

T
T
E
Ħ
Ġ
S
Ħ
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Avvenimenti nhar 26th Diċembru
9:30 am

Il-President jattendi l-POLRUN 2022 organizzata mill-Kumitat Sportiv fi ħdan il-Korp tal-Pulizija, Baħar iċ-Ċagħaq

10:00 am

Il-President jattendi t-tournament tal-football tal-għada tal-Milied organizzat mill-Assoċjazzjoni Ġurnalisti Sport fis-Centenary Stadium, Ta’ Qali

12:00 pm

Il-President u s-Sinjura Miriam Vella jagħtu bidu għal L-Istrina, maratona televiżiva ta’ 12-il siegħa organizzata minn The Malta Community Chest Fund Foundation u mxandra fuq l-istazzjonijiet televiżivi kollha mill-Kulleġġ San Benedittu, Ħal Kirkop

Avvenimenti nhar 27th Diċembru
7:30 pm

Il-President u s-Sinjura Miriam Vella jattendu Riċeviment tal-Milied fil-Każin tal-Banda Beland, iż-Żejtun

Avvenimenti nhar 28th Diċembru
9:30 am

Il-President jippresiedi laqgħa konġunta tal-Bord Superviżorju u tal-Bord tal-Amministraturi ta’ The Malta Community Chest Fund Foundation fil-Palazz ta’ Sant’Anton, Ħ’Attard

3:00 pm

Il-President u s-Sinjura Miriam Vella jattendu t-TAXI Charity Ride 2022 organizzata mill-Malta Taxi Licensed Association (MTLA) fil-lukanda Hilton, San Ġiljan

6:00 pm

Il-President u s-Sinjura Miriam Vella jattendu quddiesa ta’ ringrazzjament segwita minn riċeviment b’kommemorazzjoni tal-100 anniversarju mit-twaqqif tal-Għaqda Melita Banda San Ġużepp, l-Imsida

Avvenimenti nhar 30th Diċembru
7:00 pm

Il-President u s-Sinjura Miriam Vella jżuru wirja ta’ presepji fil-Każin tal-Banda Beland, iż-Żejtun

7:45 pm

Il-President u s-Sinjura Miriam Vella jattendu kunċert fil-Parroċċa taż-Żejtun

Avvenimenti nhar 1st Jannar
9:30 am

Il-President u s-Sinjura Miriam Vella jattendu għall-quddiesa u l-ftuħ tal-maratona Festa Ġenerożità fid-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi

Avvenimenti nhar 2nd Jannar
3:15 pm

Il-President jiffirma l-ktieb ta’ kondoljanzi għall-Qdusija Tiegħu l-Papa Emeritu Benedittu XVI fin-Nunzjatura Appostolika, ir-Rabat

Avvenimenti nhar 3rd Jannar
No Events
Avvenimenti nhar 4th Jannar
10:00 am

Il-President jilqa’ żjara ta’ korteżija minn rappreżentanti tal-Medina Foundation for Music fil-Palazz ta’ Sant’Anton, Ħ’Attard

11:30 am

Il-President jippreżenta l-Ittri ta’ Kredenzjali lill-E.T. André Damato, l-Ambaxxatur ta’ Malta għal Kuba, fil-Palazz ta’ Sant’Anton, Ħ’Attard

2:00 pm

Il-President jilqa’ żjara ta’ korteżija minn rappreżentanti tal-Assoċjazzjoni Thalidomide Survivors Malta (TSA) fil-Palazz ta’ Sant’Anton, Ħ’Attard

6:30 pm

Il-President u s-Sinjura Miriam Vella jisimgħu quddiesa għal ruħ il-Qdusija Tiegħu l-Papa Emeritu Benedittu XVI fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta.

Avvenimenti nhar 5th Jannar
11:00 am

Il-President jilqa’ żjara ta’ korteżija mill-E.T. Jesmond Cutajar, l-Ambaxxatur ta’ Malta għall-Iżlanda, fil-Palazz ta’ Sant’Anton, Ħ’Attard

Avvenimenti nhar 6th Jannar
10:00 am

Il-President jiġi ppreżentat b’kopja tal-ktieb ‘Jien u l-Esperjenzi ta’ Ħajti’ mill-awtur is-Sur Mario Axiaq fil-Palazz ta’ Sant’Anton, Ħ’Attard

11:00 am

Il-President jiġi ppreżentat b’kopja tal-ktieb ‘L-Għaqda Mużikali San Girgor ta’ Kerċem – Storja tal-Ewwel 25 sena 1997-2022’, mill-Kumitat tal-Għaqda Mużikali San Girgor fil-Palazz ta’ Sant’Anton, Ħ’Attard

2:00 pm

Il-President jiġi ppreżentat b’kopja tal-ktieb ‘Storja Medika ta’ Malta’ ta’ Dr Paul Cassar mit-tim li ħadem fuq it-traduzzjoni għall-Malti fil-Palazz ta’ Sant’Anton, Ħ’Attard

Avvenimenti nhar 7th Jannar
No Events
Avvenimenti nhar 8th Jannar
7:00 pm

Il-President u s-Sinjura Miriam Vella jattendu l-Kunċert tal-President għas-Sena l-Ġdida 2023 f’Dar il-Mediterran għall-Konferenzi, il-Belt Valletta

Avvenimenti nhar 9th Jannar
9:30 am

Il-President jilqa’ żjara ta’ korteżija mill-E.T. is-Sur John Busuttil, l-Ambaxxatur il-ġdid ta’ Malta għaċ-Ċina, fil-Palazz ta’ Sant’Anton, Ħ’Attard

2:30 pm

Il-President jilqa’ żjara ta’ korteżija minn Dr Noel Buttigieg Scicluna, Chairman tan-National Cancer Platform

Avvenimenti nhar 10th Jannar
11:00 am

Il-President u s-Sinjura Miriam Vella jilqgħu żjara ta’ korteżija minn rappreżentanti tal-Kunsill Lokali tal-Mellieħa fil-Palazz ta’ Sant’Anton, Ħ’Attard

11:45 am

Il-President u s-Sinjura Miriam Vella jilqgħu żjara ta’ korteżija mill-Kaptan Anton Dimech mill-Malta Yachting Friends fil-Palazz ta’ Sant’Anton, Ħ’Attard

2:30 pm

Il-President jilqa’ żjara ta’ korteżija mill-On. is-Sur Imħallef Francesco Depasquale, President tal-Assoċjazzjoni tal-Imħallfin u l-Maġistrati ta’ Malta, u l-membri l-ġodda tal-kumitat fil-Palazz ta’ Sant’Anton, Ħ’Attard

Avvenimenti nhar 11th Jannar
10:00 am

Il-President u s-Sinjura Miriam Vella jniedu edizzjoni oħra ta’ Festa Ċitru f’The President’s Kitchen Garden, Ħ’Attard

11:30 am

Il-President jilqa’ żjara ta’ korteżija mill-E.T. is-Sur Daniel Azzopardi, l-Ambaxxatur Malti għal Spanja, u jiġi ppreżentat bi flokk iffirmat mit-tenista internazzjonali Rafael Nadal bħala donazzjoni għal The Malta Community Chest Fund Foundation fil-Palazz ta’ Sant’Anton, Ħ’Attard

Avvenimenti nhar 12th Jannar
10:00 am

Il-President jilqa’ membri tal-Korp Diplomatiku akkreditat lil Malta għall-Iskambju tal-Awguri għas-Sena l-Ġdida fil-Palazz tal-Gran Mastru, il-Belt Valletta

2:00 pm

Il-President jilqa’ żjara ta’ korteżija mis-Sur Mario Cutajar, Chairman ta’ Heritage Malta, fil-Palazz ta’ Sant’Anton, Ħ’Attard

Avvenimenti nhar 13th Jannar
10:00 am

Il-President jilqa’ membri tal-Korp Konsulari Onorarju akkreditat lil Malta għall-Iskambju tal-Awguri għas-Sena l-Ġdida fil-Palazz tal-Gran Mastru, il-Belt Valletta

2:00 pm

Il-President jilqa’ żjara ta’ korteżija mill-mexxejja tal-komunità fir-Renju Unit u f’Malta mill-Programm tal-Commonwealth ta’ Skambju taż-Żgħażagħ (CYEP) fil-Palazz ta’ Sant’Anton, Ħ’Attard

4:00 pm

Il-President jilqa’ żjara ta’ korteżija mill-E.T. Kerem Ahmet Kiratli, l-Ambaxxatur tat-Turkija, fil-Palazz ta’ Sant’Anton, Ħ’Attard

Avvenimenti nhar 14th Jannar
No Events
Avvenimenti nhar 15th Jannar
11:00 am

Il-President u s-Sinjura Miriam Vella jżuru Festa Ċitru f’The President’s Kitchen Garden, Ħ’Attard

Avvenimenti nhar 16th Jannar
10:00 am

Il-President jilqa’ żjara ta’ korteżija mis-Sa Marisa Xuereb, il-President tal-Kamra tal-Kummerċ ta’ Malta, fil-Palazz ta’ Sant’Anton, Ħ’Attard

Avvenimenti nhar 17th Jannar
10:00 am

Il-President jilqa’ żjara ta’ korteżija mill-E.T. Jose Maria Muriel Palomino, l-Ambaxxatur ta’ Spanja għal Malta, fil-Palazz ta’ Sant’Anton, Ħ’Attard

12:30 pm

Il-President jilqa’ żjara ta’ korteżija minn Dott. Mark Xuereb u s-Sa Jeanette Fiott minn Crisis Resolution Malta fil-Palazz ta’ Sant’Anton, Ħ’Attard

3:00 pm

Il-President jilqa’ żjara ta’ korteżija minn rappreżentanti tal-kumpanija Melita fil-Palazz ta’ Sant’Anton, Ħ’Attard

Avvenimenti nhar 18th Jannar
10:00 am

Il-President jilqa’ żjara ta’ korteżija mis-Sur Antonio Huertas Mejías, Kap Eżekuttiv ta’ MAPFRE, u mill-membri tal-Grupp MAPFRE f’Malta fil-Palazz ta’ Sant’Anton, Ħ’Attard

11:30 am

Il-President jilqa’ żjara ta’ korteżija mis-Sur Anthony Chircop, il-President tar-Reġjun tal-Lvant, u rappreżentanti mill-istess reġjun fil-Palazz ta’ Sant’Anton, Ħ’Attard

2:30 pm

Il-President jilqa’ żjara ta’ korteżija mis-Sur Andrew Attard, Chief Operations Manager, u s-Sur Wilfred Camilleri, Head of Marketing, mill-kumpanija The Convenience Shop fil-Palazz ta’ Sant’Anton, Ħ’Attard

Avvenimenti nhar 19th Jannar
9:30 am

Il-President jilqa’ żjara ta’ korteżija mis-Sur Simon Vaughan Johnson, Kap Eżekuttiv, is-Sur Michel Cordina, Direttur Eżekuttiv, u s-Sur Glenn Bugeja, Corporate Sustainability Manager, mill-bank HSBC fil-Palazz ta’ Sant’Anton, Ħ’Attard

Avvenimenti nhar 20th Jannar
11:00 am

Il-President jattendi ċ-Ċerimonja tal-Ftuħ tar-Reġjun Ewropew għall-Isports 2023 – titlu mogħti lir-Reġjun tal-Lvant minn ACES Europe fil-Kumpless Sportiv tal-Università ta’ Malta, l-Imsida

3:00 pm

Il-President jilqa’ żjara ta’ korteżija mis-Sur Steven Hill, is-Segretarju Eżekuttiv il-ġdid tal-Istitut Internazzjonali għall-Ġustizzja u l-Istat tad-Dritt (IIJ), fil-Palazz ta’ Sant’Anton, Ħ’Attard

6:30 pm

Il-President u s-Sinjura Miriam Vella jattendu ċ-Ċelebrazzjoni tas-Sena l-Ġdida Ċiniża fil-Grand Hotel Excelsior, il-Furjana

Avvenimenti nhar 21st Jannar
7:30 pm

Il-President u s-Sinjura Miriam Vella jattendu kunċert fl-okkażjoni tal-55 Anniversarju tal-Bank Ċentrali ta’ Malta f’Dar il-Mediterran għall-Konferenzi, il-Belt Valletta

Avvenimenti nhar 22nd Jannar
No Events
Avvenimenti nhar 23rd Jannar
No Events
Avvenimenti nhar 24th Jannar
No Events
Avvenimenti nhar 25th Jannar
No Events
Avvenimenti nhar 26th Jannar
No Events
Avvenimenti nhar 27th Jannar
No Events
Avvenimenti nhar 28th Jannar
No Events
Avvenimenti nhar 29th Jannar
No Events
Avvenimenti nhar 30th Jannar
No Events
Avvenimenti nhar 31st Jannar
No Events
Skip to content