The President of Malta

Il-President jibda żjara statali fil-Kroazja

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRESIDENT

Il-President ta’ Malta George Vella kellu taħdidiet mal-President Kroat Zoran Milanović f’Zagreb, hekk kif beda l-impenji uffiċjali tiegħu bħala parti minn żjara statali lir-Repubblika tal-Kroazja. Iż-żjara statali qiegħda ssir wara stedina mill-President Milanović.

Fl-indirizz tiegħu waqt konferenza stampa konġunta fi tmiem laqgħa kordjali ħafna, il-President Vella qal li, matul is-snin, anke permezz tas-sħubija tagħhom fl-Unjoni Ewropea, Malta u l-Kroazja stabbilixxew relazzjoni b’saħħitha ħafna li wasslet għal progress għaż-żewġ pajjiżi fl-oqsma politiċi, ekonomiċi u kulturali. Huwa rrefera għall-potenzjal li qiegħed jikber fl-oqsma tan-negozju u l-kummerċ, l-inġinerija, it-taħriġ, l-edukazzjoni, l-affarijiet marittimi, it-teknoloġija informatika, il-loġistika u t-turiżmu.

For his part, Mr Cutajar said that with the return of the Fun Run, this year the format will be slightly different as it will take the form of a walk in every locality in Malta and Gozo. He explained that the Fun Run will take place in accordance with the protocols of the Health Authorities and that anyone applying for and attending the Fun Run must present the vaccine certificate.

Il-President Vella tkellem ukoll dwar l-impenn konġunt taż-żewġ pajjiżi Mediterranji biex jiżguraw li l-isfidi attwali, bħall-migrazzjoni, kif ukoll l-istabbiltà u s-sigurtà mas-sħab tan-Nofsinhar, jingħataw prominenza fl-aġenda tal-UE. Il-President Vella qal li Malta għadha mħassba bil-pressjoni tal-migrazzjoni fuq ir-rotta tal-Mediterran Ċentrali, li rat żieda sinifikanti fl-iżbarki fl-2020 u din is-sena. Enfasizza li din m’għandhiex tkun biss kwistjoni għal ftit stati membri li huma l-aktar esposti, u li s-solidarjetà trid tiġi mill-Unjoni kollha.

Il-President Vella saħaq fuq l-importanza li Malta tagħti lill-perspettiva Ewropea dwar il-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent li qegħdin jimmiraw biex jingħaqdu mal-UE. L-adeżjoni mal-UE toffri benefiċċji reċiproċi peress li, filwaqt li tiżgura riformi fil-pront f’firxa ta’ oqsma importanti, din tikkontribwixxi wkoll biex l-UE nnifisha tkun iktar kompleta, iktar stabbli u iktar sigura.

Il-President Milanović tenna d-determinazzjoni tal-Kroazja li tkompli tiżviluppa l-koperazzjoni ma’ Malta, u qal li Malta hija pajjiż Mediterranju uniku li ppreżenta diversi opportunitajiet. Hemm diversi oqsma li fihom il-Kroazja tista’ tħares lejn l-aħjar prattiki ta’ Malta, u bħala eżempji identifika t-tkabbir ekonomiku, l-adeżjoni maż-żona tal-ewro u t-turiżmu. Dwar il-kwistjoni tal-migrazzjoni, il-President Milanović tkellem dwar l-ammirazzjoni tiegħu lejn il-politika proattiva ta’ Malta li baqgħet ippreparata sew, umanitarja u miftuħa, minkejja d-diffikultajiet li jaffaċċja l-pajjiż.

Qabel ma telaq, il-President Vella stieden lill-kontroparti Kroata tiegħu biex jagħmel żjara statali lil Malta fil-futur qrib. Wara l-laqgħa tiegħu mal-President Milanović, il-President Vella poġġa kuruna tal-fjuri fuq il-mafkar “Voice of the Croatian Victims – Wall of Pain” fiċ-ċimiterju ta’ Mirogoj.

F’Zagreb, il-President huwa akkumpanjat mis-Sinjura Miriam Vella. Id-delegazzjoni Maltija tinkludi wkoll, fost l-oħrajn, lil Owen Bonnici, Ministru għall-Ugwaljanza, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni, u lil John Spiteri, Ambaxxatur ta’ Malta għall-Kroazja.

Skip to content