The President of Malta

L-Ewwel Simpożju: Malta u Franza

L-Ewwel Simpożju tal-Presidenza dwar il-Kultura jiffoka fuq ‘Malta and France: Shared histories, new visions’

L-Uffiċċju tal-President organizza l-ewwel wieħed mis-sensiela ta’ Simpożji tal-Presidenza dwar il-Kultura bit-tema ‘Malta and France: Shared histories, new visions’ (Malta u Franza: Passat Kondiviż, Viżjonijiet Ġodda). Is-sensiela għandha l-għan li tesplora u tispjega r-rabtiet storiċi u kulturali uniċi ta’ Malta ma’ pajjiżi sħab importanti. 

Fid-diskors tal-ftuħ, il-President ta’ Malta qal li s-simpożji għandhom l-għan li jenfasizzaw l-impatt kruċjali li kellu l-iskambju ta’ ideat fuq it-tiswir tal-identità Maltija. 

Spjega kif ir-relazzjonijiet kulturali bejn Franza u Malta jmorru lil hinn mill-ftit xhur tal-preżenza ta’ Franza Repubblika f’Malta. Huwa rrefera b’mod partikolari għall-Ordni tal-Kavallieri ta’ San Ġwann li stabbilixxiet l-ewwel kuntatti reali u fit-tul man-nobbiltà, il-lingwa, id-drawwiet u t-tradizzjonijiet ta’ Franza. 

Rabtiet tanġibbli ħafna japplikaw ukoll għal Franza tal-lum, qal il-President, fejn fil-biċċa l-kbira d-dixxendenti tad-dijaspora Maltija tal-bidu tas-seklu 20, li eventwalment imxew lejn Franza wara l-gwerer tal-Indipendenza fl-Alġerija u t-Tuneżija, fil-fatt stabbilixxew ruħhom u għadhom jintgħarfu li għandhom dixxendenza Maltija permezz ta’ kunjomhom. Fil-konklużjoni tiegħu, il-President ikkummenta dwar kif il-passat kondiviż jikkontribwixxi għall-preżent tagħna daqskemm ikkontribwixxa għall-imgħoddi tagħna.  

Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej Evarist Bartolo stqarr li r-relazzjonijiet Franko-Maltin se jkomplu jitjiebu fil-futur, sakemm b’rieda tajba, nagħrfu u nifhmu l-interessi nazzjonali speċifiċi ta’ xulxin, u irrispettivament mid-daqs tagħna, nirrispettaw lil xulxin bħala pajjiżi sovrani u naħdmu għal dinja fejn il-ġustizzja u d-demokrazija tipprevali, fejn in-nies jistgħu jgħixu “ħielsa mill-biża’ u x-xewqa”, fejn il-kunflitti jiġu solvuti b’mod paċifiku, fejn insibu modi biex ngħixu flimkien fid-diversità kollha tagħna.

Is-Segretarju tal-Istat ta’ Franza għall-Affarijiet Ewropej, Clément Beaune, irringrazzja lill-President ta’ Malta talli organizza din is-Sensiela ta’ Simpożji dwar il-Kultura, u ddeskriva l-għażla ta’ Franza bħala l-ewwel pajjiż sieħeb f’din is-sensiela ta’ simpożji bħala unur kbir. Tkellem dwar l-importanza ta’ tali inizjattivi biex nifhmu aħjar il-passat komuni, ir-rabtiet bejn il-pajjiżi, kif ukoll id-diffikultajiet, iżda wkoll l-elementi komuni, tal-kultura Ewropea komuni tagħna li l-Ewropej kollha – speċjalment il-ġenerazzjoni żagħżugħa – jeħtieġ li jifhmu u jaħsbu dwarha, speċjalment biex l-Unjoni Ewropea tingħata identità iktar ċara.

L-Ambaxxatur tar-Repubblika Franċiża għal Malta, Brigitte Curmi, esprimiet is-sodisfazzjon tagħha għal din l-inizjattiva mmirata biex tesplora r-rikkezza tal-patrimonju komuni bejn iż-żewġ pajjiżi, li tista’ tgħin biex nibnu futur aħjar flimkien. 

Fid-diskors tal-għeluq tiegħu, l-Ambaxxatur ta’ Malta għal Franza, Carmelo Inguanez, irrimarka li relazzjonijiet bilaterali sostenibbli ma jistax ikollhom futur mingħajr il-kultura, u enfasizza l-ħtieġa li npoġġu l-kultura fil-qalba tal-koperazzjoni internazzjonali. Huwa semma kwistjonijiet tematiċi kontemporanji bħat-tibdil fil-klima u t-tniġġis tal-baħar, kif ukoll il-fenomeni globali bħall-migrazzjoni, li l-Malta u Franza qegħdin fuq l-istess linja ta’ ħsieb dwarhom. 

Il-programm tal-Konferenza jista jiġi aċċessat minn hawn

Skip to content