The President of Malta

Iffirmat ftehim kollettiv ġdid għall-ħaddiema tal-istaff domestiku fl-Uffiċċju tal-President

L-Uffiċċju tal-President jilqa’ b’sodisfazzjon l-approvazzjoni u l-iffirmar tal-ftehim kollettiv ġdid għall-ħaddiema tal-istaff domestiku fl-Uffiċċju tal-President. Il-ftehim jinkludi titjib fil-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-pagi tal-ħaddiema waqt li jirrifletti aħjar ir-responsabbiltajiet speċifiċi tal-ħaddiema fi rwoli varji. Il-ftehim settorjali ġdid huwa riżultat ta’ xhur ta’ taħditiet mar-rappreżentanti tal-ħaddiema, mas-sezzjoni tar-relazzjonijiet industrijali fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Read more…

Diskors mill-Eċċellenza Tiegħu George Vella, President ta’ Malta, waqt il-preżentazzjoni tal-ktieb ‘Fidelis et Verax’ lill-Eċċellenza Tiegħu Monsinjur Charles J. Scicluna, l-Arċisqof ta’ Malta, fl-okkażjoni tal-Għaxar Anniversarju mill-Ordinazzjoni Episkopali Tiegħu, Sala Agatha Barbara, Palazz ta’ Sant’Anton, 26 ta’ Novembru 2022

L-Eċċellenza Tiegħek Monsinjur Arċisqof, Onorevoli Prim Imħallef, L-Eċċellenza Tiegħu President Emeritu, Sinjuri, Bi pjaċir nilqagħkom fil-Palazz ta’ Sant’Anton u nirringrazzjakom talli wassaltuli din l-istedina sabiex flimkien magħkom niċċelebraw l-Għaxar Anniversarju mill-Ordinazzjoni Episkopali tal-Eċċellenza Tiegħu Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna. Irrid nibda billi nagħti ħajr lir-Reverendu Dottor Stefan Attard u lil Read more…

Il-President ta’ Malta u s-Sinjura Vella jżuru lill-pazjenti Maltin għall-kura f’Londra

48 pazjent Malti bħalissa qed jingħataw il-kura f’diversi sptarijiet speċjalizzati f’Londra. Il-President ta’ Malta George Vella u s-Sinjura Miriam Vella żaru lil uħud mill-pazjenti Maltin u kellhom laqgħat ma’ professjonisti li jsegwu l-każijiet ta’ dawn il-pazjenti. Il-President Vella qal li l-għan ewlieni ta’ din iż-żjara huwa li jkun qrib il-pazjenti Read more…

President Portrait

Il-President ta’ Malta u s-Sinjura Vella se jżuru lil pazjenti Maltin f’Londra

Il-President ta’ Malta George Vella u s-Sinjura Miriam Vella ħallew Malta llejla għal Londra fejn se jkunu qed iżuru lill-pazjenti Maltin li jinsabu rikoverati hemmhekk u lil qrabathom. Akkumpanjati mis-Sur John Huber, Chairman tal-Bord tal-Amministraturi tal-Malta Community Chest Fund (MCCF), il-President u s-Sinjura Vella se jkunu qed iżuru wkoll diversi Read more…

Diskors mill-E.T. George Vella, President ta’ Malta, għat-tnedija tal-kunċert ‘il-Mużika Tgħaqqadna’

Bonġu lil kulħadd. Thank you, Noel, tad-dettalji li tajt. Jiena li rrid inżid huwa ħaġa waħda biss, li, kif għidt tajjeb inti, din l-idea mhux mingħandi ġiet, ġiet mingħandi u mingħandek meta konna qegħdin nitkellmu flimkien u qegħdin ngħidu x’nistgħu nagħmlu biex naġevolaw iktar l-għaqdiet tal-baned. Minn dak iż-żmien sar Read more…

L-Ambaxxatriċi tal-Montenegro, Milena Šofranac Ljubojević, tippreżenta l-Ittri ta’ Kredenzjali tagħha lill-President ta’ Malta

Il-President Vella laqa’ lill-Ambaxxatriċi Šofranac Ljubojević u awguralha kull suċċess fil-kariga tagħha. Huwa esprima l-interess ta’ Malta li tara li r-relazzjonijiet eċċellenti bejn iż-żewġ pajjiżi jkomplu jissaħħu fl-oqsma kollha, inkluż dawk kummerċjali u turistiċi. Matul l-iskambji tagħhom, il-President Vella tenna l-appoġġ li Malta ilha tagħti għal żmien twil lill-prospettiva tal-Montenegro Read more…

L-Ambaxxatur tar-Repubblika Dominicana, l-Eċċellenza Tiegħu Tony Raful Tejada, jippreżenta l-Ittri ta’ Kredenzjali tiegħu lill-President ta’ Malta

L-Ambaxxatur tar-Repubblika Dominicana, Tony Raful Tejada, ippreżenta l-Ittri ta’ Kredenzjali tiegħu lill-President George Vella fil-Palazz ta’ Sant’Anton, Ħ’Attard. Filwaqt li laqa’ lill-Ambaxxatur għal Malta, il-President Vella qal li minkejja d-distanza ġeografika, Malta tapprezza r-rabtiet diplomatiċi kordjali mar-Repubblika Dominicana u tħares b’mod pożittiv lejn il-possibbiltà li jiġu esplorati oqsma ġodda ta’ Read more…

L-Ambaxxatur tar-Repubblika Arġentina, Roberto Manuel Carlés, jippreżenta l-Ittri ta’ Kredenzjali tiegħu lill-President George Vella.

L-Ambaxxatur tar-Repubblika Arġentina, Roberto Manuel Carlés, ippreżenta l-Ittri ta’ Kredenzjali tiegħu lill-President George Vella fil-Palazz ta’ Sant’Anton, Ħ’Attard. Il-President laqa’ r-relazzjonijiet tajbin ħafna bejn Malta u l-Arġentina sa minn meta ġew stabbiliti formalment fl-1975. Il-President żied jgħid li minkejja d-distanza ġeografika kbira, Malta ħerqana li taħdem mal-Arġentina biex tapprofondixxi l-kooperazzjoni bilaterali Read more…

Diskors Ewlieni mill-Eċċellenza Tiegħu George Vella, President ta’ Malta, waqt il-Konferenza Nazzjonali organizzata mill-Għaqda tal-Mużika San Gejtanu u mill-Għaqda Nazzjonali Każini tal-Banda bit-tema: Is-Soċjetajiet tal-Banda – Il-Futur B’Rabta Mal-Passat U L-Preżent L-Awla Magna, l-Università l-Antika, il-Belt Valletta, 12 ta’ Novembru 2022

Onorevoli Owen Bonnici, Onorevoli Zahra, Dr Noel Camilleri, Sur Nigel Vella, Sinjuri, Irrid nibda billi ngħid illi nota waħda ta’ mużika ma nafx naqra, u għandi dubju kemm-il strument kapaċi nagħraf minn banda. Hemm ċertu minnhom nafhom, ovvjament. Irrid ngħid ukoll li qatt ma kont dilettant tal-banda u l-unika ħaġa Read more…

140 artist jingħaqdu għall-ewwel kunċert “Il-Mużika Tgħaqqadna” fil-21 ta’ Diċembru li ġej

Fil-21 ta’ Diċembru li ġej se ssir l-ewwel edizzjoni tal-kunċert għall-Istrina, “Il-Mużika Tgħaqqadna” fl-MFCC, Ta’ Qali, bis-sehem ta’ ‘l fuq minn 140 artist li volontarjament se jtellgħu spettaklu għall-familja kollha b’risq The Malta Community Chest Fund (MCCF). Waqt it-tnedija, il-President ta’ Malta George Vella rringrazzja lill-mużiċisti minn 33 għaqda tal-banda, Read more…

Skip to content