The President of Malta

Diskors mill-Eċċellenza Tiegħu George Vella, President ta’ Malta, fl-okkażjoni ta’ Jum l-Indipendenza tal-Istati Uniti tal-Amerka, 27 ta’ Ġunju 2023, (Diskors bl-Ingliż)

Honourable Deputy Prime Minister, Honourable Ministers, Honourable Leader of the Opposition, Excellencies, Distinguished guests, Let me begin by saying how pleased I am to be among you here today to celebrate the National Day of the United States of America in this enjoyable atmosphere. On an occasion such as this, Read more…

Diskors mill-Eċċellenza Tiegħu George Vella, President ta’ Malta, għat-tnedija tal-Ballu tal-Qamar ta’ Awwissu, 28 ta’ Ġunju 2023

Bonġu lil kulħadd. Grazzi li ġejtu dalgħodu, speċjalment il-midja, għax kif qal il-Markeżin, permezz tagħkom inkunu nistgħu nxandru dan l-appell, dan il-messaġġ, li qegħdin nagħmlu dalgħodu hawnhekk. Il-messaġġ huwa illi f’Awwissu ħa jerġa’ jkun hemm xi ħaġa li saret tradizzjonali issa anki fid-djarju tal-Presidenza, The Ball of the August Moon, Read more…

Diskors mill-Eċċellenza Tiegħu George Vella, President ta’ Malta, waqt żjara fil-Komunità Santa Marija u ċ-Ċerimonja tal-Gradwazzjoni mtellgħa mill-Fondazzjoni għal Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali (FSWS), Ħal Farruġ, 26 ta’ Ġunju 2023

Onorevoli Ministru, Sur Alfred Grixti, Sur Charles Scerri, Dottoressa Anna Maria Vella, Għeżież Residenti u Gradwati, L-ewwel nett, bħalma nagħmel dejjem, nirringrazzjakom li għal sena oħra erġajtu stedintuna biex inkunu hawnhekk magħkom biex niċċelebraw il-kisbiet tal-gradwati tal-lum.  Però rrid ngħid li wara dan id-diskors li smajna u l-messaġġi li ngħataw, Read more…

Diskors mill-Eċċellenza Tiegħu George Vella, President ta’ Malta, waqt iċ-ċerimonja ta’ gradwazzjoni tal-Komunità Terapewtika ta’ San Blas, Caritas, Ħaż-Żebbuġ, 23 ta’ Ġunju 2023

Eċċellenza Monsinjur Isqof Awżiljarju, Monsinjur Charles Cordina, Vigarju Episkopali għad-Djakonija, Sur Anthony Gatt, Direttur Caritas, Mistednin Distinti, Sinjuri, Nirringrazzja lill-Caritas li għal sena oħra għoġobha tistedinni għal din il-lejla ta’ ċelebrazzjoni.  Irrid nibda billi nifraħ lill-gradwati kollha. Prosit lilkom ilkoll. Erbatax huwa numru sabiħ ħafna.  Però kif insistejtu intom stess, Read more…

STĦARRIĠ NAZZJONALI FUQ IL-QAGĦDA LINGWISTIKA F’MALTA

Kien ilu jinħass il-bżonn ta’ riċerka empirika aġġornata fuq is-sitwazzjoni lingwistika lokali. Snin ilu saru xi studji, imma kien għadu ma sarx stħarriġ wiesa’ li jkopri l-użu tal-lingwa f’sitwazzjonijiet differenti, mid-dar sal-post tax-xogħol, u li jistħarreġ ukoll il-preferenzi tal-Maltin f’kuntesti varji, bħal liema verżjoni jippreferu jaqraw meta jirċievu fuljett bilingwi, Read more…

It-Traduzzjoni u l-Identità Maltija

Dr Claudine Borg It-traduzzjoni mhix l-ewwel ħaġa li normalment tiġina f’moħħna meta naħsbu fl-identità Maltija u f’dak li jsawwarha. Madankollu – kif isostni Michael Cronin fi Translation and Identity –meta niddiskutu kwistjonijiet relatati mal-identità f’soċjetà umana, it-traduzzjoni għandha tkun fiċ-ċentru ta’ ħsibijietna. It-traduzzjoni, infatti, kellha u għad għandha sehem sinifikanti Read more…

Micallef Bridget, Inklużjoni

Fi tfuliti, minn meta bdejt nitgħallem naqra u nikteb l-iskola, inżergħet żerriegħa, żerriegħa li kibret u żviluppat fi mħabba għall-kotba. Qas kienet tgħaddili minn moħħi li din l-imħabba għall-kotba ser tkun l-isfog tiegħi fil-futur. Tul is-snin, il-preferenzi tiegħi għall-ġeneri ta’ kotba nbidlu, iżda l-ġeneru li jibqa’ dejjem il-favorit tiegħi huwa Read more…

Diskors tal-Għeluq mill-President ta’ Malta George Vella, Konferenza dwar l-Istat tan-Nazzjon, 2 ta’ Ġunju 2023

On. Prim Ministru, On. Ministri, On. Kap tal-Oppożizzjoni, Sinjura Kummissarju, Mistednin Distinti, L-ewwel nett, ippermettuli li wara sigħat twal ta’ diskussjoni – kemm interessanti kif ukoll rispettuża – naqsam xi ħsibijiet li ġewni f’moħħi hekk kif bdiet tiżvolġi l-ġurnata. L-ewwel punt li ser nagħmel huwa dwar ir-rilevanza ta’ dan l-eżerċizzju Read more…

Diskors tal-ftuħ mill-E.T. il-President George Vella waqt il- Konferenza L-Istat tan-Nazzjon, 2 ta’ Ġunju 2023

Onorevoli Ministri, Onorevoli Membri Parlamentari, Mistednin Distinti, Sinjuri, L-ewwel nett, grazzi talli sibtu l-ħin biex tiġu hawn dalgħodu biex flimkien niddiskutu dak li qiegħed jolqot lil pajjiżna u lil niesna. Tassew pjaċir għalija li nilqagħkom hawn fil-Palazz Verdala għat-tielet darba, għat-tielet konferenza, u, kif għedt diġà, tilqgħu l-istedina tagħna għall-konferenza Read more…

Skip to content