The President of Malta

Speech by His Excellency George Vella, President of Malta, on the occasion of the United States of America Independence Day, 27 June 2023

Honourable Deputy Prime Minister, Honourable Ministers, Honourable Leader of the Opposition, Excellencies, Distinguished guests, Let me begin by saying how pleased I am to be among you here today to celebrate the National Day of the United States of America in this enjoyable atmosphere. On an occasion such as this, Read more…

Speech by His Excellency George Vella, President of Malta, for the launch of the August Moon Ball, 28 June 2023, (Speech in MT)

Bonġu lil kulħadd. Grazzi li ġejtu dalgħodu, speċjalment il-midja, għax kif qal il-Markeżin, permezz tagħkom inkunu nistgħu nxandru dan l-appell, dan il-messaġġ, li qegħdin nagħmlu dalgħodu hawnhekk. Il-messaġġ huwa illi f’Awwissu ħa jerġa’ jkun hemm xi ħaġa li saret tradizzjonali issa anki fid-djarju tal-Presidenza, The Ball of the August Moon, Read more…

Speech by His Excellency George Vella, President of Malta, during a visit to the Santa Marija Community and the Graduation Ceremony organised by the Foundation for Social Welfare Services (FSWS), Ħal Farruġ. 26th June 2023, (Speech in MT)

Onorevoli Ministru, Sur Alfred Grixti, Sur Charles Scerri, Dottoressa Anna Maria Vella, Għeżież Residenti u Gradwati, L-ewwel nett, bħalma nagħmel dejjem, nirringrazzjakom li għal sena oħra erġajtu stedintuna biex inkunu hawnhekk magħkom biex niċċelebraw il-kisbiet tal-gradwati tal-lum.  Però rrid ngħid li wara dan id-diskors li smajna u l-messaġġi li ngħataw, Read more…

Speech by His Excellency George Vella, President of Malta, during the graduation ceremony at the San Blas Therapeutic Community, Caritas, Żebbuġ, 23rd June 2023, (Speech in MT)

Eċċellenza Monsinjur Isqof Awżiljarju, Monsinjur Charles Cordina, Vigarju Episkopali għad-Djakonija, Sur Anthony Gatt, Direttur Caritas, Mistednin Distinti, Sinjuri, Nirringrazzja lill-Caritas li għal sena oħra għoġobha tistedinni għal din il-lejla ta’ ċelebrazzjoni.  Irrid nibda billi nifraħ lill-gradwati kollha. Prosit lilkom ilkoll. Erbatax huwa numru sabiħ ħafna.  Però kif insistejtu intom stess, Read more…

Closing Speech by the President of Malta George Vella, State of the Nation Conference, 2 June 2023, (Speech in MT)

On. Prim Ministru, On. Ministri, On. Kap tal-Oppożizzjoni, Sinjura Kummissarju, Mistednin Distinti, L-ewwel nett, ippermettuli li wara sigħat twal ta’ diskussjoni – kemm interessanti kif ukoll rispettuża – naqsam xi ħsibijiet li ġewni f’moħħi hekk kif bdiet tiżvolġi l-ġurnata. L-ewwel punt li ser nagħmel huwa dwar ir-rilevanza ta’ dan l-eżerċizzju Read more…

Conference Opening Points for The State of the Nation by E.T. President George Vella, 2 June 2023, (Speech in MT)

Onorevoli Ministri, Onorevoli Membri Parlamentari, Mistednin Distinti, Sinjuri, L-ewwel nett, grazzi talli sibtu l-ħin biex tiġu hawn dalgħodu biex flimkien niddiskutu dak li qiegħed jolqot lil pajjiżna u lil niesna. Tassew pjaċir għalija li nilqagħkom hawn fil-Palazz Verdala għat-tielet darba, għat-tielet konferenza, u, kif għedt diġà, tilqgħu l-istedina tagħna għall-konferenza Read more…

Skip to content