The President of Malta

Malta u r-Renju Unit

Il-President George Vella jenfasizza r-rispett reċiproku u l-apprezzament bejn Malta u r-Renju Unit “Wara l-perjodu ta’ kolonizzazzjoni, hekk kif ir-Renju Unit u Malta qabdu toroq politiċi differenti kif għażlu li jagħmlu ċ-ċittadini tagħhom b’mod demokratiku, kemm fil-kuntest tal-Unjoni Ewropea kif ukoll tal-Commonwealth, ir-rispett reċiproku u l-apprezzament tagħna baqgħu sodi daqs Read more…

It-Tielet Edizzjoni

Titnieda t-tielet edizzjoni tal-Konferenza Nazzjonali dwar ‘L-Istat tan-Nazzjon’ Il-President ta’ Malta George Vella nieda t-tielet edizzjoni tal-Istħarriġ u l-Konferenza Nazzjonali dwar ‘L-Istat tan-Nazzjon’, li se ssir fit-2 ta’ Ġunju 2023 fil-Palazz Verdala.  Il-President Vella nnota li t-temi maħsuba għall-konferenza ta’ din is-sena kollha jmissu liċ-ċittadin b’mod dirett fil-ħajja ta’ kuljum. Read more…

L-Ilsien Malti għal Qalbi

“Nibżgħu għall-Malti tajjeb”– il-President fit-tnedija ta’ ‘l-ilsien Malti għal qalbi’ Il-President ta’ Malta George Vella nieda l-kampanja nazzjonali ‘l-ilsien Malti għal qalbi’, b’kollaborazzjoni bejn l-Uffiċċju tal-President u seba’ għaqdiet tal-Malti b’risq il-lingwa Maltija. Fit-tnedija tal-kampanja fil-Palazz ta’ Sant’Anton, il-President irrimarka dwar il-ħtieġa ta’ użu tajjeb tal-Malti. Qal li l-għan ta’ Read more…

It-Tieni Edizzjoni

Titnieda t-tieni edizzjoni tal-konferenza nazzjonali dwar ‘L-Istat tan-Nazzjon’ Il-konferenza nazzjonali dwar ‘L-Istat tan-Nazzjon’, fuq inizjattiva tal-konsulent dwar il-komunikazzjoni strateġika Lou Bondì u l-istatistiku u lettur universitarju Vincent Marmarà, b’kollaborazzjoni mal-Uffiċċju tal-President, se ssir għat-tieni sena konsekuttiva – din is-sena fid-9 ta’ Ġunju fil-Palazz tal-Verdala. Marbut ma’ din il-konferenza se jerġa’ Read more…

Malta u l-Ordni ta’ Malta

Il-President jenfasizza l-potenzjal li tiġġedded ir-rabta storika bejn Malta u l-Ordni ta’ Malta L-Ordni Sovran ta’ Malta u r-Repubblika ta’ Malta għad għandhom potenzjal kbir biex iġeddu r-rabta storika bejniethom u, għal darba oħra, jaħdmu flimkien biex iġeddu u jżommu ħajja l-preżenza tal-Ordni f’Malta, qal il-President ta’ Malta George Vella fil-ftuħ tat-tieni simpożju Read more…

L-Istat tan-Nazzjon

Il-President iħabbar il-ħolqien tal-Fundazzjoni għall-Għaqda Nazzjonali Il-President ta’ Malta, George Vella ħabbar li l-Presidenza se toħloq il-‘Fundazzjoni għall-Għaqda Nazzjonali’ bil-għan li tindirizza b’mod tanġibbli—anki billi tisma’ mingħand il-poplu nnifsu—dak li għad fadal xi jsir biex jitnaqqsu l-firdiet ta’ bejnietna. L-oqsma li ġew identifikati f’dan ir-rigward ivarjaw mill-ambjent għall-ġurnaliżmu, l-edukazzjoni, il-partiġġjaniżmu Read more…

L-Ewwel Simpożju: Malta u Franza

L-Ewwel Simpożju tal-Presidenza dwar il-Kultura jiffoka fuq ‘Malta and France: Shared histories, new visions’ L-Uffiċċju tal-President organizza l-ewwel wieħed mis-sensiela ta’ Simpożji tal-Presidenza dwar il-Kultura bit-tema ‘Malta and France: Shared histories, new visions’ (Malta u Franza: Passat Kondiviż, Viżjonijiet Ġodda). Is-sensiela għandha l-għan li tesplora u tispjega r-rabtiet storiċi u Read more…

Mitt Sena mill-Kostituzzjoni tal-1921

L-Uffiċċju tal-President ifakkar il-mitt sena mill-għoti tal-Kostituzzjoni tal-1921 b’konferenza virtwali L-Uffiċċju tal-President organizza konferenza virtwali li kkommemorat u ddiskutiet il-kisba tal-Kostituzzjoni tal-1921, mitt sena ilu. Mill-Palazz ta’ Sant’ Anton għadd ta’ kelliema ewlenin—il-Prof. Ray Mangion, il-Prof. Joe Pirotta, il-Prof. Frances Camilleri-Cassar, il-Prof. JosAnn Cutajar, u r-Rev. Dr Nicholas Doublet—xprunaw l-iskambju Read more…

Konferenza għall-Għaqda Nazzjonali

Issir il-Konferenza għall-Għaqda Nazzjonali b’inizjattiva tal-President ta’ Malta – il-proċess se jitkompla B’inizjattiva tal-President ta’ Malta George Vella saret il-Konferenza għall-Għaqda Nazzjonali. Din il-pjattaforma għal diskussjoni matura ġiet organizzata b’mod ibridu, kemm f’żewġ swali tal-Palazz Verdala kif ukoll permezz tal-midja soċjali. Id-diskussjoni kienet xprunata minn numru ta’ personalitajiet minn diversi Read more…

Skip to content