The President of Malta

L-Istat tan-Nazzjon

Il-President iħabbar il-ħolqien tal-Fundazzjoni għall-Għaqda Nazzjonali Il-President ta’ Malta, George Vella ħabbar li l-Presidenza se toħloq il-‘Fundazzjoni għall-Għaqda Nazzjonali’ bil-għan li tindirizza b’mod tanġibbli—anki billi tisma’ mingħand il-poplu nnifsu—dak li għad fadal xi jsir biex jitnaqqsu l-firdiet ta’ bejnietna. L-oqsma li ġew identifikati f’dan ir-rigward ivarjaw mill-ambjent għall-ġurnaliżmu, l-edukazzjoni, il-partiġġjaniżmu Read more…

Mitt Sena mill-Kostituzzjoni tal-1921

L-Uffiċċju tal-President ifakkar il-mitt sena mill-għoti tal-Kostituzzjoni tal-1921 b’konferenza virtwali L-Uffiċċju tal-President organizza konferenza virtwali li kkommemorat u ddiskutiet il-kisba tal-Kostituzzjoni tal-1921, mitt sena ilu. Mill-Palazz ta’ Sant’ Anton għadd ta’ kelliema ewlenin—il-Prof. Ray Mangion, il-Prof. Joe Pirotta, il-Prof. Frances Camilleri-Cassar, il-Prof. JosAnn Cutajar, u r-Rev. Dr Nicholas Doublet—xprunaw l-iskambju Read more…

Konferenza għall-Għaqda Nazzjonali

Issir il-Konferenza għall-Għaqda Nazzjonali b’inizjattiva tal-President ta’ Malta – il-proċess se jitkompla B’inizjattiva tal-President ta’ Malta George Vella saret il-Konferenza għall-Għaqda Nazzjonali. Din il-pjattaforma għal diskussjoni matura ġiet organizzata b’mod ibridu, kemm f’żewġ swali tal-Palazz Verdala kif ukoll permezz tal-midja soċjali. Id-diskussjoni kienet xprunata minn numru ta’ personalitajiet minn diversi Read more…

Skip to content