The President of Malta

Il-President ta’ Malta jirċievi kredenzjali diplomatiċi minn kapijiet tal-missjoni ġodda

Tliet kapijiet tal-missjoni diplomatika ġodda ppreżentaw il-kredenzjali diplomatiċi tagħhom lill-President ta’ Malta George Vella fil-Palazz ta’ San Anton. Il-Kummissarju Għoli tal-Kanada Elissa Goldberg kienet l-ewwel waħda li ppreżentat l-Ittri ta’ Kummissjoni tagħha lill-President Vella. Matul iċ-ċerimonja, il-President Vella u l-Kummissarju Għoli Goldberg għamlu referenza għall-potenzjal li jeżisti bejn iż-żewġ pajjiżi fis-settur kummerċjali, filwaqt Read more…

“Anke min hu vittma ta’ dipendenza għandu postu fis-soċjetà” – il-President ta’ Malta

Waqt konferenza bit-tema ‘Ix-xogħol…u l-addiction?’ organizzata mill-Fondazzjoni OASI b’kollaborazzjoni mal-Kunsill tar-Reġjun Tramuntana, il-President ta’ Malta osserva li l-ħidma tal-Fondazzjoni OASI tmur lil hinn mill-irwol oriġinali tagħha ta’ ċentru għar-riabilitazzjoni. Fisser kif b’ħidmietha, il-fondazzjoni qed tixpruna d-djalogu fuq fenomenu soċjali li sa ftit ilu kien meqjus bħala taboo u u tiġbor Read more…

Diskors tal-President ta’ Malta George Vella waqt iċ-ċena statali fis-Sacra Infermeria, il-Belt Valletta

E.T. President Michael D. Higgins Onorevoli Prim Ministru Onorevoli Speaker E.T. Monsinjur Arċisqof Eċċellenzi Mistednin Distinti Bi pjaċir kbir nilqa’ lilek għażiż President Higgins flimkien mas-Sinjura tiegħek Sabina, fostna l-Maltin u l-Għawdxin, waqt din iż-Żjara Statali li ser tkompli ssaħħaħ il-ħbiberija bejn iż- żewġ pajjiżi u popli tagħna. Għażiż President Read more…

Il-President George Vella u l-President Michael D. Higgins ifaħħru r-rabtiet u l-affinitajiet kulturali u storiċi bejn Malta u l-Irlanda

Il-President ta’ Malta George Vella laqa’ lill-President tal-Irlanda Michael D. Higgins fil-Palazz ta’ Sant’Anton, Ħ’Attard. Waqt it-taħditiet uffiċjali, iddiskutew fid-dettall l-istat u l-potenzjal tar-relazzjoni bilaterali bejn Malta u l-Irlanda u l-isforzi internazzjonali tagħhom fl-interess tal-paċi u l-istabbiltà. Iddiskutew ukoll diversi kwistjonijiet li bħalissa jinsabu fl-aġenda tal-Unjoni Ewropea, bħall-Konferenza dwar il-Futur Read more…

Żjara Statali tal-President tal-Irlanda f’Malta

Il-President tal-Irlanda Michael D. Higgins nhar l-Erbgħa se jibda Żjara Statali ta’ tlett ijiem f’Malta.  Matulha l-President tal-Irlanda, li se jkun akkumpanjat minn martu Sabina, se jkollu taħditiet mal-President ta’ Malta George Vella.  Il-President tal-Irlanda mistenni jkollu wkoll laqgħat mal-Prim Ministru Robert Abela, mal-Ispeaker tal-Kamra tad-Deputati Anġlu Farrugia, u mal-Kap Read more…

Il-President jisħaq fuq il-valur tal-lealtà lejn is-servizz u l-klijent fis-Servizz Pubbliku

Il-President ta’ Malta George Vella qal li permezz tal-‘infrastruttura’ tas-Servizz Pubbliku, pajjiżna dejjem laħaq l-għanijiet lokali tiegħu u anke sab postu fix-xena globali, minkejja ċ-ċokon tiegħu. Waqt iċ-Ċerimonja tal-Għoti ta’ Rikonoxximent għas-Servizz Pubbliku, parti mill-Ġimgħa għas-Servizz Pubbliku, il-President Vella rrefera għaż-żjara tal-Papa Franġisku f’Malta, li fissirha bħala waħda ta’ suċċess Read more…

Il-President ta’ Malta jżur iċ-Ċentru Terapewtiku Tal-Ibwar immexxi minn Caritas Malta

Il-President ta’ Malta George Vella u s-Sinjura Miriam Vella żaru ċ-Ċentru Terapewtiku Tal-Ibwar għall-adolexxenti li għandhom problema ta’ sustanzi (droga jew alkoħol). Bħalissa 26 żagħżugħ u żagħżugħa qed jibbenefikaw mis-servizzi offruti f’dan iċ-ċentru mmexxi minn Caritas Malta. Fi tmiem laqgħa privata mal-ħames żagħżugħ u żagħżugħa li qed isegwu l-programm residenzjali, Read more…

Il-President Vella jixkef monument li jfakkar l-HMS Urge fil-Forti Sant’Iermu

Fit-80 anniversarju mill-għarqa ta’ HMS Urge, il-President ta’ Malta George Vella, flimkien mal-Kummissarju Għoli tar-Renju Unit Katherine Ward, kixef monument li jfakkar il-mewt tal-ekwipaġġ abbord. Waqt avveniment ta’ tifkira fil-Forti Sant’Iermu, il-President Vella qal li s-suldati li tilfu ħajjithom fl-HMS Urge għamlu sagrifiċċji enormi biex iżommu mal-ġurament ta’ lealtà għar-responsabbiltajiet Read more…

Il-President jesprimi t-tħassib li ż-żgħażagħ jiddependu mill-midja soċjali biex ifittxu appoġġ għas-saħħa mentali

Il-President ta’ Malta George Vella esprima t-tħassib tiegħu li l-maġġoranza l-kbira taż-żgħażagħ li wieġbu għall-ewwel studju dwar is-saħħa mentali taż-żgħażagħ irrappurtaw li jiddependu mill-midja soċjali biex ifittxu appoġġ jew parir għall-problemi tagħhom. Waqt li kien qiegħed jindirizza seminar bit-titlu “Taking Care of our Youth’s Mental Health” organizzat mill-Uffiċċju tal-President flimkien Read more…

Skip to content