Il-President iżżur l-Arkivji Nazzjonali tar-Rabat

Il-President ta’ Malta Myriam Spiteri Debono żaret l-Arkivji Ċentrali fl-Isptar Santu Spirtu tar-Rabat ta’ Malta, fuq stedina tas-Sur Charles Farrugia, l-Arkivist Nazzjonali. Matul din iż-żjara, il-President iltaqgħet mal-impjegati u voluntiera li jgħinu, u mat-tmexxija fejn ġie spjegat lilha d-diversi sezzjonijiet u x-xogħol li dawn jagħmlu. Ġie enfasizzat mit-tmexxija l-urġenza li jkun identifikat sit sabiex jinbena […]

Jitnieda l-Ballu tal-Qamar ta’ Awwissu 2024

Il-Ballu tal-Qamar ta’ Awwissu 2024 ser isir nhar is-Sibt 3 ta’ Awwissu fil-Palazz Verdala. Din se tkun l-ewwel edizzjoni li qed tiġi organizzata taħt il-Presidenza tal-President Myriam Spiteri Debono.  Waqt konferenza tal-aħbarijiet fil-Palazz ta’ Sant’Anton, iċ-Chairman tal-Kumitat Organizzattiv tal-Ballu, il-Markeżin Daniel De Petri Testaferrata, fisser dan il-Ballu bħala parti mit-tradizzjoni tal-Maltin u l-Għawdxin hekk kif […]

Is-Servizz Pubbliku huwa wieħed mill-gwardjani tal-governanza tajba” – Il-President ta’ Malta waqt l-Għoti ta’ Rikonoxximent għas-Servizz Pubbliku 2024

“Li sservi l-istat u l-poplu bħala uffiċjal pubbliku mhux dejjem ikun faċli, partikularment f’ċertu xogħol li jiffaċċjaw uffiċjali fil-gradi ta’ fuq tal-ġerarkija. Inżommu quddiem għajnejna illi s-Servizz Pubbliku huwa istituzzjoni perenni – ta’ dejjem, qiegħed hemm dejjem!” “Dan għaliex huwa s-Servizz Pubbliku li jipprovdi l-kontinwità tat-tmexxija minn amministrazzjoni għall-oħra.” Il-President ta’ Malta Myriam Spiteri Debono […]

Lorelle Ebejer hija r-rebbieħa tal-Premju Papa Ġwanni XXIII għat-Tjubija 2024

Lorelle Ebejer, studenta tas-sitt sena fl-Iskola Primarja Statali tal-Kulleġġ San Injazju, Ħal Luqa, hija r-rebbieħa tal-Premju Papa Ġwanni XXIII għat-Tjubija 2024. Il-President Myriam Spiteri Debono ppreżentat il-midalja tal-premju waqt ċerimonja fil-Palazz ta’ Sant’Anton. Waqt il-preżentazzjoni, intqal kif Lorelle, fis-skiet iżda b’sabar u mħabba kbira, saret l-akbar ħabiba ta’ tifel bilkundizzjoni tal-awtiżmu. Hija tat kontribut ferm […]

Diskors tal-President ta’ Malta, Myriam Spiteri Debono, waqt l-għeluq tal-Konferenza Nazzjonali ‘L-istat tannazzjon’ 2024

Nirringrazzjakom talli qattajtu dan il-ħin kollu hawnhekk magħna flimkien ma’ Dr Vince Marmarà u mas-Sur Lou Bondi li vera għamlu biċċa xogħol illi stajna naraw – kull min jinteressa ruħu mill-andament tal-pajjiż, fejn il-pajjiż ikun sejjer u jagħmel widintu mal-art u jisma’ lin-nies – illi kienet veru biċċa xogħol ġenwina għax biha kkonfermajna ħafna minn […]

Jitħabbru r-riżultati tar-raba’ stħarriġ xjentifiku dwar L-Istat tan-Nazzjon

Tħabbru r-riżultati tal-istħarriġ xjentifiku dwar L-Istat tan-Nazzjon li sar mill-espert fl-istatistika u l-lettur fl-Università ta’ Malta, Dr Vincent Marmarà, u l-konsulent fil-komunikazzjoni strateġika, is-Sur Lou Bondi. L-istħarriġ sar minn fost kampjun ta’ 1,064 persuna, rappreżentattiv tas-soċjetà kollha. Is-Sur Lou Bondi fisser kif wara erba’ snin, qed ikun dejjem aktar possibbli li jitqabblu r-riżultati ma’ dawk […]

Il-President Myriam Spiteri Debono ħalliet Malta għas-Summit dwar il-Paċi fl-Ukrajna li ser isir fl-Iżvizzera

Il-President ta’ Malta Myriam Spiteri Debono ħalliet Malta llum waranofsinhar għas-Summit dwar il-Paċi flUkrajna li ser isir fl-Iżvizzera. Is-Summit ta’ jumejn ser jiffoka fuq l-elementi prattiċi u l-passi għal proċess ta’ paċi. Waqt li l-President Spiteri Debono ser tkun impenjata fl-Iżvizzera, Dr Francis Zammit Dimech ser iservi filkariga ta’ Aġent President ta’ Malta. Il-President Myriam […]

Il-faċċati ta’ żewġ Palazzi tal-President jinxtegħlu għall-Jum Dinji tad-Donaturi tad-Demm

Il-faċċati tal-Palazz ta’ Sant’Anton u l-Palazz tal-Verdala nxtegħlu b’lewn aħmar bħala sinjal ta’ rikonoxximent lill-eluf ta’ donaturi tad-demm. Dan isir biex jikkumplimenta t-tkattir tal-għarfien dwar il-bżonn kontinwu tad-donazzjonijiet tad-demm. It-tema magħżula mill-Għaqda Dinjija tas-Saħħa għal din is-sena hija “20 sena niċċelebraw l-għoti tad-demm: grazzi lid-donaturi tad-demm kollha!” Il-faċċati ta’ dawn il-Palazzi Presidenzjali se jibqgħu mixgħula […]

Tasal fi tmiemha l-maltabiennale.art 2024

Is-Sibt filgħaxija waslet fi tmiemha l-ewwel edizzjoni tal-maltabiennale.art. Waqt ċerimonja li saret fil-Palazz Verdala l-President Myriam Spiteri Debono rringrazzjat lil 118-il artist u artista minn 35 pajjiż differenti, inkluż Malta, li ħadu sehem f’dan il-biennale. Fid-diskors tagħha, il-President qalet li “l-biennale ma kienx biss opportunità għall-artisti tagħna, għall-artisti Maltin imma wkoll kien ta’ opportunità u […]

Messaġġ tal-President ta’ Malta lill-poplu

Minkejja l-botti u r-risposti fid-diskorsi tal-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni, għandu jiġi nnotat, illi t-tnejn li huma għandhom fil komuni (a common thread) f’dawn id-diskorsi.Fid-diskorsi tagħhom, il-Prim Ministru kif ukoll il-Kap tal-Oppożizzjoni ħeġġew lis-segwaċi biex fil-ġranet li ġejjin, ma jaqgħux għal provokazzjoni. Kull ċittadin huwa liberu li jaġixxi fil-parametri tad-drittijiet mogħtija lilu mill-Kostituzzjoni. Iżda, is-sens […]

Skip to content